Kluczowe mierniki ryzyka

Kluczowe mierniki ryzyka

Poziom ryzyka może być mierzony w sposób ciągły poprzez szereg zdefiniowanych i monitorowanych miar.

Poziom ryzyka może być mierzony w sposób ciągły.

Niektóre ze zidentyfikowanych ryzyk mogą być mierzone w sposób ciągły na bazie zdefiniowanych miar KRI (Key Risk Indicators) oraz zdefiniowanych dashboardów, w oparciu o istniejące dane w systemach IT. Jest to z pewnością podejście bardziej optymalne niż podejście oparte o okresową np. roczną ocenę zidentyfikowanych ryzyk w oparciu o wiedzę ekspercką.

Ocena ryzyka w sposób ciągły pozwala na bieżąco reagować na pojawiające się odchylenia od poziomu ryzyka zdefiniowanego jako akceptowalny dla organizacji i podejmować stosowne działania w krótkim czasie.

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)