Identyfikacja i ocena ryzyka

Identyfikacja i ocena ryzyka

Odpowiednie podejście i przygotowanie procesu receptą na jego sprawny przebieg.

Odpowiednie podejście i przygotowanie procesu receptą na jego sprawny przebieg.

Planując proces identyfikacji i oceny ryzyka organizacje powinny odpowiedzieć sobie na pytanie o zakres całego przedsięwzięcia. Czy jest tak, że chcemy mieć od razu obraz całości ryzyk w skali organizacji, czy też interesuje nas stopniowe rozpoznanie ryzyk, rozpoczynając od tych w najbardziej kluczowych obszarach.

Warto także zastanowić się nad skalą oceny zidentyfikowanych ryzyk: czy aspekt finansowy będzie wystarczający i całościowy, czy też powinniśmy się zastanowić nad innymi wymiarami oceny, i kto powinien jej dokonać. KPMG realizując szereg projektów w tym zakresie posiada sprawdzone podejście, które po dostosowaniu do specyficznych uwarunkowań i wielkości organizacji pozwoli osiągnąć efekty w relatywnie szybkim czasie.

 

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)