Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

Ograniczenie strat oraz zwiększenie przychodów lub marży przedsiębiorstwa.

Ograniczenie strat oraz zwiększenie przychodów lub marży przedsiębiorstwa.

Celem nadrzędnym zarządzania ryzykiem, które zależy w dużej mierze od skłonności do ryzyka i oczekiwanej stopy zwrotu należy zaliczyć ograniczenie strat oraz zwiększenie przychodów lub marży przedsiębiorstwa.

Systematyczność podejścia kluczem do sukcesu w zarządzaniu ryzykiem.

Ryzyko jest nieodłącznym elementem działalności gospodarczej. Podejmując decyzje biznesowe organizacje powinny mieć świadomość ryzyka jakie jest związane z daną decyzją. Większość podmiotów gospodarczych tę świadomość ma, kwestia tylko na ile świadomie podejmuje odpowiednie kroki, aby to ryzyko zminimalizować, a co za tym idzie, aby podejmowane decyzje przyniosły odpowiedni efekt dla przedsiębiorstwa. Rozwiązaniem może być wdrożenie kompleksowego procesu zarządzania ryzykiem, czyli wprowadzenie systemowego i całościowego rozwiązania opartego na systematycznym podejściu do identyfikacji, kategoryzacji, wartościowania i proaktywnej optymalizacji wszystkich grup ryzyka, na jakie narażone jest przedsiębiorstwo w celu budowy wartości firmy.

 

Najczęściej ryzyka nie da się wyeliminować w całości.

Zgodnie z powszechnie przyjętymi definicjami ryzyka może ono być określone jako kombinacja prawdopodobieństwa zdarzenia i jego skutków, które mogą nastąpić i wpłynąć pozytywnie lub negatywnie na osiągnięcie celów biznesowych i realizację strategii przedsiębiorstwa. Wiedza na temat szacunków odnośnie prawdopodobieństwa i skutków zdarzenia daje możliwość podjęcia odpowiednich działań, aby ryzyko minimalizować. W tym kontekście ryzyko należy rozpatrywać jako ryzyko wrodzone i ryzyko rezydualne które po zastosowaniu możliwych, bądź częściowych środków kontroli oraz najlepszych praktyk w postępowaniu z nim, uwzględniając także element kosztowy, nadal pozostaje realne.

 

Jak możemy pomóc?

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)