Zarządzanie ryzykiem braku zgodności | Compliance

Zarządzanie ryzykiem braku zgodności | Compliance

Funkcja compliance to element efektywnego systemu kontroli wewnętrznej, który zapewnia kontrolę zgodności z prawem, umowami i aktami wewnętrznymi.

Funkcja compliance zapewnia kontrolę zgodności z prawem, umowami i normami wewnętrznymi.

Ciągle zmieniające się przepisy prawa a także nowe planowane regulacje (takie jak ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych powodują, że kwestia zapewnienia zgodności (z ang. Compliance) staje się istotna nie tylko dla organizacji z sektora finansowego gdzie przepisy prawa narzucają obowiązkowo wdrożenie pewnych rozwiązań w tym zakresie, ale również dla każdego, co najmniej średniego przedsiębiorstwa w Polsce.

Rosnąca świadomość odpowiedzialności kadry zarządzającej za zgodność działania organizacji nie tylko z prawem, ale również regulacjami wewnętrznymi sprawia, że coraz więcej firm decyduje się na wdrożenie funkcji Compliance. 

Efektywnie działająca funkcja Compliance pomaga skutecznie ograniczać ryzyko braku zgodności oraz minimalizuje odpowiedzialność przedsiębiorstwa za ewentualne popełnione czyny zabronione oraz ma wpływ na wysokość ewentualnych kar i zastosowanych środków zapobiegawczych.

 

Funkcja compliance

Funkcja compliance jako element efektywnego systemu kontroli wewnętrznej, ma zapewniać kontrolę zgodności z obowiązującym prawem, umowami i normami wewnętrznymi.

 

Do głównych zadań funkcji compliance należą:

  • identyfikacja i monitorowanie ryzyka wynikającego z nieprzestrzegania norm prawnych i aktów wewnętrznych,
  • wczesne ostrzeganie: rozumiane jako ocena potencjalnego wpływu zmian pojawiających się w otoczeniu regulacyjnym na działalność spółki,
  • doradzanie zarządowi w sprawie przestrzegania wewnętrznych regulacji i procedur przyjętych zgodnie z wytycznymi prawa oraz w kwestiach nowych produktów, usług i rynków z punktu widzenia compliance,
  • identyfikowanie i opiniowanie wszelkich działań lub decyzji kierownictwa mogących powodować ryzyko braku niezgodności lub jego wzrost oraz ryzyka utraty reputacji Spółki.

 

Dlaczego KPMG?

Efektywna i skuteczna funkcja compliance ma znaczącą rolę w długofalowym sukcesie każdej Spółki. Zespół Usług Audytu Wewnętrznego, Zarządzania Ryzykiem oraz Zgodności (Compliance) posiada sprawdzone metodyki oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie, aby wspomóc Państwa we wdrożeniu i utrzymaniu efektywnej funkcji compliance. Definiując podejście do realizacji tego typu projektów korzystamy z doświadczenia posiadanego dzięki realizacji podobnych zadań zarówno w Polsce jak i za granicą.

W naszym rozumieniu skuteczna i efektywna funkcja compliance, to taka, która:

  • zapobiega występowaniu niezgodności,
  • wykrywa pojawienie się niezgodności oraz
  • odpowiednio reaguje i podejmuje działania korygujące.

Współpracujemy z klientami i osiągamy wyżej wymienione cele poprzez:

  • projektowanie programów compliance w sposób zgodny z kryteriami prawnymi i regulacyjnymi, a także praktykami branżowymi oraz w zgodzie z wymaganiami klienta,
  • wdrażanie programów poprzez przydzielenie ról i obowiązków oraz wdrażanie odpowiednich zasobów i 
  • ocenę funkcji compliance oraz jej efektywności operacyjnej.

 

Jak możemy pomóc?

KPMG świadczy od wielu lat usługi związane z Compliance, zarówno w Polsce, jak i na świecie. W ramach Departamentu Risk Consulting KPMG w Polsce funkcjonuje Zespół Usług Audytu Wewnętrznego, Zarządzania Ryzykiem oraz Zgodności (Compliance), który wspiera naszych klientów poprzez:

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)