Zapewnianie zgodności kontraktowej - Contract Compliance

Zapewnianie zgodności kontraktowej

Znana maksyma „ufaj, ale sprawdzaj”, zastosowana w biznesie często przynosi wymierne korzyści.

Maksyma „ufaj, ale sprawdzaj”, zastosowana w biznesie często przynosi wymierne korzyści.

W ramach usług Zapewniania Zgodności Kontraktowej, specjaliści KPMG pomagają Klientom identyfikować i odzyskiwać korzyści, które mogły zostać utracone w wyniku błędów lub nieprawidłowości przy rozliczeniach efektów współpracy z kontrahentami.

Możemy również pomóc w zaprojektowaniu i wdrożeniu ulepszonego modelu współpracy, który ograniczy ryzyko występowania tego rodzaju problemów w przyszłości.

Usługi KPMG z obszaru Zapewniania Zgodności Kontraktowej (Contract Compliance Services - CCS) obejmują:

  • analizy umów pod kątem okoliczności wpływających na skomplikowanie wzajemnych rozliczeń z kontrahentami (np. poleganie na informacjach dostarczanych przez kontrahenta), a także możliwości przeprowadzenia szczegółowego audytu u kontrahenta (klauzule audytowe),
  • przeglądy procesów służących rozliczaniu i kontrolowaniu rozliczeń korzyści pomiędzy partnerami biznesowymi, w celu identyfikacji obszarów zwiększonego ryzyka nieprawidłowości,
  • szczegółowe audyty zgodności kontraktowej, pozwalające zidentyfikować i wycenić (ewentualne) nieprawidłowości/błędy w rozliczeniach - przeprowadzane u kontrahentów z wykorzystaniem narzędzi Data Analytics,
  • doradztwo w zakresie projektowania i wdrażania procesów kontrolnych zapewniających bieżącą weryfikację i monitorowanie prawidłowości rozliczeń z kontrahentami,
  • projektowanie i wdrażanie narzędzi służących do monitorowania prawidłowości takich rozliczeń.

 

Usługi Zapewnienia Zgodności Kontraktowej są skierowane m.in. do podmiotów, dla których istotna jest współpraca z:

  • dostawcami towarów i usług,
  • dystrybutorami detalistami (kanałami dystrybucji),
  • licencjobiorcami,
  • agencjami reklamowymi i domami mediowymi.

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)