Strategie Energetyczne

Strategie Energetyczne

KPMG wspiera strategiczne projekty sektora energetyki i przemysłu energochłonnego, jak również wspiera przedsiębiorstwa w zarządzaniu energią.

Wspieramy Klientów przy wyborze technologii wytwarzania oraz metod zakupu energii i paliw.

Kompleksowo wspieramy klientów zarówno pod kątem technologicznym, jak i samego zakupu paliw i energii. Naszym głównym celem jest zmniejszenie kosztów związanych z energią, jakie ponoszą nasi klienci.

W ostatnich latach odnotowuje się gwałtowne zmiany ceny energii elektrycznej w krótkich odstępach czasu. Dynamiczne wahania utrudniły przewidywanie i planowanie budżetów przedsiębiorstw, co odbiło się na stabilności cen końcowych produktów. W szczególności problem wzrostów stał się wyjątkowo poważny od końca 2020 roku, kiedy dynamicznie zaczęły rosnąć ceny uprawnień emisji CO2, co wpłynęło bezpośrednio na rekordowy poziom cen energii elektrycznej. Obecnie ceny uprawnień do emisji 1 tony dwutlenku węgla oscylują w granicach €60 za tonę.

Również ceny gazu ziemnego są wyjątkowo niestabilne, ze względu na sytuację gospodarczą i polityczną. Cena paliwa gazowego dostępnego na rynku Towarowej Giełdy Energii była wyjątkowo niska na przełomie II i III kwartału 2020 roku, kiedy to ceny kontraktów miesięcznych spadły poniżej 30 zł/MWh. Sytuacja diametralnie zmieniła się w ostatnich miesiącach, ponieważ ceny te wzrosły dziesięciokrotnie – do poziomu ok. 300 zł/MWh.

Ponadto, spada cena instalacji źródeł fotowoltaicznych. W 2020 roku 1 MW mocy wyprodukowany w tej technologii kosztował ok. 9 razy mniej niż w 2010 roku. Podczas gdy koszty zakupu technologii konwencjonalnych pozostają bez zmian, cena zainstalowania mocy w energetyce odnawialnej spada każdego roku. Biorąc pod uwagę zwiększającą się ilość dostawców i coraz bardziej konkurencyjny rynek technologii OZE, tendencja spadkowa cen infrastruktury może dalej się utrzymywać.

Powyższe czynniki wymuszą lub już wymusiły wiele zmian nie tylko w obrębie przemysłu energochłonnego. Dotyczy to także przedsiębiorstw, dla których cena ciepła i energii elektrycznej stanowi jeden z głównych kosztów działalności.

Odpowiedzią na to wyzwanie jest przemyślana strategia, koncepcja energetyczna adresująca przyszłe potrzeby przedsiębiorstwa.

Stworzyliśmy multidyscyplinarny zespół składający się z inżynierów, finansistów, ekonomistów i osób na co dzień pracujących z powyższymi zagadnieniami w zakresie doradztwa energetycznego. Dzięki dostępowi do międzynarodowych zasobów KPMG, mamy do dyspozycji globalny zestaw danych i rozwiązań stosowanych przez firmy, które dokonały już transformacji energetycznych, zmian strategii, czy weryfikacji swoich założeń.

Każda firma charakteryzuje się własnym profilem zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną. Z uwagi na to, dostosowujemy do potrzeb klienta nie tylko nasz Zespół, ale także same usługi. Ogólny ich zakres można określić na następujące grupy, składające się na kompleksową Strategię Energetyczną:

  • Analiza makroekonomiczna, kosztów emisji oraz warunków regulacyjnych mających wpływ na koszty energii i paliwa;
  • Przegląd aktywów, analiza istniejących urządzeń wytwórczych i ich paramentów, ocena aktualnej struktury zapotrzebowania Spółki na ciepło i prąd, wskazanie obszarów umożliwiających zwiększenie efektywności energetycznej;
  • Analiza dostępnych wariantów i rozwiązań technologicznych, propozycja koncepcji technicznej, szacunek niezbędnych nakładów inwestycyjnych, efektów ekonomicznych oraz środowiskowych;
  • Przegląd procesów i planowanych inwestycji pod kątem możliwości korzystania z istniejących systemów wsparcia i dofinansowań;
  • Wdrożenie rozwiązań pozwalających na minimalizację kosztów modernizacji, remontów i przestojów.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)