Pozostałe usługi doradztwa rachunkowego, w tym szkolenia

Pozostałe usługi i szkolenia

Dokonujemy analiz sprawozdań finansowych, organizujemy szkolenia z MSSF i polskich standardów rachunkowości.

Analizy sprawozdań finansowych oraz szkolenia ze standardów rachunkowości.

Nasz zespół doradztwa rachunkowego świadczy także usługi w następującym zakresie:

  • analiza sprawozdań finansowych,
  • szkolenia z MSSF oraz polskich standardów rachunkowości.

 

Analiza sprawozdań finansowych

Nasze usługi obejmują również analizę danych finansowych ujętych w sprawozdaniach finansowych, wsparcie przy kalkulacji wskaźników finansowych na potrzeby umów kredytowych, itp.

 

Szkolenia z MSSF oraz polskich standardów rachunkowości

Przygotowujemy i prowadzimy szkolenia dla działów księgowości i sprawozdawczości finansowej z zakresu polskich standardów rachunkowości oraz MSSF.

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)