Polityki rachunkowości

Polityki rachunkowości

Tworzenie polityk rachunkowości i ich wdrażanie w ramach grup kapitałowych.

Tworzenie polityk rachunkowości i ich wdrażanie w ramach grup kapitałowych.

Wspieramy naszych klientów w procesie tworzenia lub zmiany polityki rachunkowości i ich wdrażaniu w ramach spółki oraz grup kapitałowych

Pomagamy naszym klientom tworzyć nowe polityki rachunkowości przy przejściu na inne niż dotychczas stosowane standardy rachunkowości oraz aktualizować istniejące polityki rachunkowości przy wdrażaniu nowych standardów i zmian do obecnych standardów rachunkowości, jak również w przypadku, gdy nowe, zmienione zasady rachunkowości w sposób bardziej rzetelny przedstawiałyby sytuację finansową i majątkową jednostki. Prowadząc prace związane ze zmianami w politykach rachunkowości, jak i przy planowaniu lub przeprowadzaniu skomplikowanych transakcji gospodarczych, wskazujemy naszym klientom możliwości wyboru polityk rachunkowości dopuszczalnych przez mające zastosowanie standardy oraz analizujemy ich wpływ na sprawozdania finansowe. Wspieramy przy tworzeniu nowego i rewizji obecnego planu kont oraz dostosowywaniu go do wymogów polityki rachunkowości.

 

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)