Doradztwo w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej

Doradztwo w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości

Zespół doradztwa rachunkowego wspiera klientów w wielu obszarach związanych z rachunkowością i sprawozdawczością finansową.

Wspieramy klientów w obszarach związanych z rachunkowością i sprawozdawczością finansową.

Zespół doradztwa rachunkowego KPMG składa się z konsultantów/profesjonalistów posiadających wieloletnie doświadczenie z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości. Większość z członków naszego zespołu posiada uprawnienia biegłego rewidenta i/lub ACCA. Jesteśmy ekspertami w zakresie przepisów ustawy o rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz amerykańskich standardów rachunkowości (US GAAP).

Dzięki dogłębnej znajomości specyfiki działalności naszych klientów i branż, w których działają oraz współpracy ze specjalistami KPMG z zakresu podatków, prawa, IT, HR i innych dziedzin, jesteśmy w stanie dostarczyć naszym klientom kompleksowe rozwiązania dotyczące szeroko rozumianej rachunkowości.

Współpracujemy z naszymi klientami pomagając im w udoskonalaniu sprawozdawczości finansowej oraz zapewnieniu, aby ujęcie księgowe transakcji odzwierciedlało ich treść ekonomiczną oraz zamierzenia biznesowe. Pomagamy zrozumieć, jak zmiany w standardach sprawozdawczości oraz regulacjach branżowych wpływają na sprawozdania finansowe naszych klientów i wspieramy w podejmowaniu decyzji dotyczących skomplikowanych obszarów rachunkowości. Wspieramy naszych klientów już na etapie planowania transakcji gospodarczych, w ich optymalnej strukturyzacji, dostosowaniu ewidencji księgowej i poprawnej sprawozdawczości, przygotowywanej na potrzeby zarówno odbiorców wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Pomagamy klientom spełnić oczekiwania wszystkich interesariuszy w zakresie rzetelnej, przejrzystej i, przede wszystkim, użytecznej informacji finansowej. Doradzamy jak usprawnić systemy i procesy raportowania finansowego tak, aby zachować odpowiednią równowagę pomiędzy  efektywnością, ryzykiem i kontrolą w zakresie dostarczenia odpowiedniej i zgodnej z przepisami informacji finansowej.

Nasz zespół doradztwa rachunkowego wspiera klientów w wielu obszarach związanych z rachunkowością i sprawozdawczością finansową.

 

W czym możemy pomóc:

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)