Ustanowienie i usprawnienie audytu wewnętrznego

Ustanowienie i usprawnienie audytu wewnętrznego

Usługa dedykowana dla spółek, w których audyt wewnętrzny nie istnieje lub sposób jego funkcjonowania nie spełnia potrzeb kierownictwa.

Usługa dedykowana dla spółek, w których audyt wewnętrzny nie istnieje lub sposób jego f...

Wdrożenie efektywnie działającej funkcji audytu wewnętrznego wymaga od kierownictwa spółki czasu, wysiłku, a także doświadczenia. KPMG pomoże w podjęciu wszystkich kroków niezbędnych do ustanowienia lub usprawnienia funkcji audytu wewnętrznego.

Punktem wyjścia prac jest analiza już istniejących procesów kontroli, modelu biznesowego i zasad ładu korporacyjnego spółki. Docelowo naszym Klientom pomagamy w zdefiniowaniu i wdrożeniu metodyki audytu wewnętrznego, utworzeniu karty audytu oraz strategicznego i bieżącego planu audytu, a także przeprowadzamy wspólnie pierwsze zadania audytowe, aby zapewnić transfer wiedzy. Standardowo proponujemy również, aby po pierwszym roku wspólnie z Klientem dokonać podsumowania prac audytu oceniając jego mocne i słabe strony. W zależności od potrzeb spółki możemy także asystować w poszukiwaniu odpowiednich kandydatów do pracy w audycie wewnętrznym, przeprowadzić ocenę rekrutowanych lub już pracujących audytorów w ramach assessment center oraz zaprojektować i przeprowadzić dedykowane dla nich szkolenia zapewniające przyszły rozwój.

 

Korzyści dla spółki:

  • wprowadzenie modelu audytu wewnętrznego opartego na solidnej metodologii oraz wysokich standardach, odzwierciedlającego wymagania zarządu, uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne oraz profil ryzyka przedsiębiorstwa,
  • oszczędność Państwa czasu, pieniędzy oraz wykorzystania zasobów ludzkich,
  • pozyskanie do funkcji audytu wewnętrznego najlepszych możliwych kandydatów spełniających zdefiniowane wymagania oraz zapewnienie ich przyszłego rozwoju.

 

Przydatne linki:

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)