Sourcing audytu wewnętrznego

Sourcing audytu wewnętrznego

Audyt wewnętrzny jest niezbędny jako funkcja zapewniająca i doradcza dla kierownictwa spółki.

Audyt wewnętrzny jest niezbędny jako funkcja zapewniająca i doradcza dla kierownictwa...

Funkcja zapewniająca rozumiana jest jako działanie audytu wewnętrznego nakierowane na weryfikację funkcjonowania procesów w tym w szczególności pod kątem efektywności kosztowej, jakości i efektywności mechanizmów kontroli czy też spójności działań operacyjnych ze strategią spółki.

 

Nie zawsze jednak konieczne jest posiadanie przez spółki rozbudowanej funkcji audytu wewnętrznego. Spółki te mogą uzyskać większą korzyść poprzez sourcing niezbędnych zasobów. KPMG świadczy usługi:

  • outsourcingu pełnego, pozwalającego spółkom skupić się wyłącznie na podstawowej działalności biznesowej,
  • częściowego (tak zwany co-sourcing), umożliwiającego istniejącej grupie audytorów wewnętrznych uzyskanie wsparcia specjalistycznego od bardziej doświadczonego zespołu KPMG.

Nasze usługi w zakresie outsourcingu i co-sourcingu audytu wewnętrznego są skierowane do Spółek, które chcą optymalnie wykorzystać przeznaczane na audyt wewnętrzny zasoby finansowe. Biorąc pod uwagę szerokie spektrum realizowanych przez audyt wewnętrzny zadań oraz rosnący poziom złożoności procesów biznesowych spółek, praktycznie nie ma możliwości, aby zespół Audytu Wewnętrznego zatrudniał audytorów będących specjalistami we wszystkich dziedzinach.

W przypadku, gdy spółki wybierają model, w którym koncentrują się na podstawowych procesach biznesowych, funkcja audytu wewnętrznego jest jedną z pierwszych, które idealnie wpisują się w model outscoursingu lub co-sourcingu. Wdrożenie efektywnie działającego audytu wewnętrznego wymaga znacznych inwestycji w wykwalifikowanych specjalistów, sprawdzone metody i narzędzia, szkolenia zapewniające ciągły rozwój i infrastrukturę techniczną. Zatem, partnerstwo z KPMG jest rozwiązaniem idealnym, w którym wspomniane inwestycje ponosimy my, jako dostawca usługi, a Państwo kupujecie efekt końcowy, przy koszcie niższym niż w przypadku realizacji tej funkcji całkowicie wewnętrznie. 

Outsourcing audytu wewnętrznego – polega na całkowitym powierzeniu funkcji audytu wewnętrznego. KPMG realizując funkcję audytu określa kluczowe ryzyka biznesowe, przygotowuje i uzgadnia z kierownictwem spółki plan audytu wewnętrznego oraz realizuje wszystkie zadania audytowe. Model taki pozwala w przypadku istniejących komórek audytu wewnętrznego zredukować koszty operacyjne ich funkcjonowania przy zachowaniu lub podniesieniu jego efektywności.

Co-sourcing audytu wewnętrznego – polega na wspomaganiu istniejącej funkcji audytu wewnętrznego przez audytorów KPMG w obszarach wymagających specjalistycznej wiedzy (np. IT, bezpieczeństwo, instrumenty finansowe, nadużycia), Funkcja ta daje możliwość wykorzystania konkretnych umiejętności, wiedzy branżowej i zasobów w miarę potrzeb. 

Usługa pozwala na poprawę zarządzania ryzykiem, wzmocnienie kontroli oraz poprawienie struktury kosztów, a jednocześnie wykorzystanie własnych zasobów ludzkich zaangażowanych w procesy operacyjne spółki.

 

Potencjalne korzyści dla spółki:

  • dostęp do szerokiej bazy wiedzy umożliwiający prowadzenie audytu we wszystkich obszarach działalności spółki,
  • niższy koszt audytu wewnętrznego,
  • wykorzystywanie doświadczenia KPMG w skomplikowanych technicznie kwestiach,
  • poprawa jakości usług audytu wewnętrznego dzięki połączeniu Państwa wiedzy o organizacji i naszej niezależnej opinii.

 

Przydatne linki:

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)