Ocena ładu korporacyjnego

Ocena ładu korporacyjnego

Wykorzystując wiedzę branżową i doświadczenia w zakresie regulacji, dokonujemy niezależnej oceny kluczowych komponentów ładu korporacyjnego spółki.

Przygotowujemy niezależne oceny kluczowych komponentów ładu korporacyjnego spółki.

Analizujemy zasady i zakres współpracy jednostek odpowiedzialnych za ład korporacyjny i mających na niego wpływ, oceniamy zakres komunikacji oraz wzajemne oddziaływanie, a także zgodność zasad ładu korporacyjnego z obowiązującymi wymaganiami i regulacjami.

Proponowane przez nas podejście do omawianej tematyki opiera się na ocenie istniejących i opracowaniu docelowych programów wdrożenia ładu korporacyjnego w spółkach, obejmujących m.in. zaprojektowanie właściwych procesów i mechanizmów kontroli.

We wszystkich sektorach świadczymy kompleksowe usługi związane z tematyką ładu korporacyjnego, z uwzględnieniem specyficznych regulacji branżowych. Zawsze również bierzemy pod uwagę zalecenia GPW dotyczące Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

 

Potencjalne korzyści dla spółki:

  • rzetelna i obiektywna ocena panujących w spółce zasad ładu korporacyjnego wraz rekomendacjami odnośnie rozwoju tych zasad,
  • wraz z poprawą funkcjonujących w spółce zasad ładu korporacyjnego, lepsze postrzeganie spółki na rynkach,
  • wspomaganie jednostek statutowych oraz nadzorczych w sprostaniu zewnętrznym wymaganiom i regulacjom,
  • usprawnienie procesu komunikacji pomiędzy indywidualnymi jednostkami spółki zaangażowanymi we wspomaganie realizacji strategicznych celów spółki.

 

Przydatne linki:

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)