Kontrola w sprawozdawczości finasowej (Sarbanes-Oxley, E-SOX, J-SOX, Law 262)

Kontrola w sprawozdawczości finasowej

Wdrożenie i ocena procesu kontroli na potrzeby sprawozdawczości finansowej.

Wdrożenie i ocena procesu kontroli na potrzeby sprawozdawczości finansowej.

W odpowiedzi na skandale finansowe, w 2002 roku w Stanach Zjednoczonych uchwalono Ustawę Sarbanes-Oxley (SOX) w znacznym stopniu zaostrzającą wymogi dotyczące systemów kontroli wewnętrznej w odniesieniu do sprawozdawczości finansowej. W kolejnych latach podobne regulacje pojawiły się w Unii Europejskiej (Dyrektywa 8 UE czyli Euro-SOX) czy też w Japonii (J-SOX). Regulacje te nakładają na spółki obowiązek udokumentowania i regularnego testowania mechanizmów kontroli nad sprawozdawczością finansową. KPMG oferuje wsparcie przy realizacji prac mających na celu wdrożenie tych wymogów.

 

Nasze usługi w zakresie wdrażania i bieżącej realizacji wymogów związanych z kontrolą nad sprawozdawczością finansową obejmują:

  • zdefiniowanie zakresu procesów w spółce jakie powinny zostać objęte kontrolą,
  • opracowanie wymaganej dokumentacji opisującej procesy, ryzyka i mechanizmy kontroli zgodnie z wytycznymi grupowymi lub zgodnie ze standardem KPMG,
  • wsparcie w identyfikacji kluczowych mechanizmów kontroli oraz przeprowadzenie testów poprawności zaprojektowania i wdrożenia mechanizmów kontroli,
  • przeprowadzenie testów operacyjnej efektywności mechanizmów kontroli,
  • opracowanie rekomendacji mających za zadanie poprawę efektywności mechanizmów kontroli,
  • wsparcie we wdrożeniu rekomendacji.

Analizując i wspomagając Klientów w projektowaniu środowiska kontroli wokół sprawozdawczości finansowej stosujemy metodykę CPAM (Controls Portfolio Analysis Methodology). Podejście CPAM pomaga w zaprojektowaniu środowiska kontroli tak, aby właściwie adresowało ryzyka związane ze sprawozdawczością dbając jednocześnie o efektywność kosztową tych mechanizmów kontroli.

 

Przydatne linki:

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)