CA/CM - Ciągły Audyt i Ciągły Monitoring

CA/CM - Ciągły Audyt i Ciągły Monitoring

Ciągły Audyt (CA) i Ciągły Monitoring (CM) to okresowy lub ciągły proces analizy danych z systemów informatycznych.

CA/CM to okresowy lub ciągły proces analizy danych z systemów informatycznych.

Wykorzystywany jest w procesie audytu oraz w procesie podejmowania decyzji pozwalający na bieżący nadzór nad ryzykiem i jakością mechanizmów kontroli oraz efektywnością procesów. Ciągły oznacza w tym przypadku, że efektywność procesów możemy kontrolować tak często, jak często odświeżamy dane w systemach.

Kierownictwo, oraz departamenty Audytu Wewnętrznego, Kontrolingu, Zarządzania Ryzykiem czy Zgodności nadal aktywnie poszukują nowych sposobów, aby uzyskać dostęp do cennych i aktualnych informacji na temat zarządzania ryzykiem i efektywności realizowanych procesów oraz mechanizmów kontroli, aby móc na bieżąco oceniać ich parametry definiowane poprzez KPI/KRI (np. jakość, wydajność ) i móc na bieżąco reagować na nieprawidłowości. Odpowiedzią na te oczekiwania jest Ciągły Audyt (CA) i Ciągły Monitoring (CM).

 

Specjaliści KPMG mogą pomóc we wszystkich fazach procesu wdrażania CA-CM, w tym między innymi w fazach takich jak:

 • opracowaniu analizy cost-benefits wdrożenia,
 • opracowanie planu strategicznego wdrożenia dla CA-CM,
 • pełne wdrożenie narzędzi CA/CM obejmujące:
  • zdefiniowanie procesów objętych CA/CM,
  • zdefiniowanie sposobów pomiaru efektywności procesów i mechanizmów kontroli (KPI / KRI),
  • identyfikacja źródeł danych do wyliczania KPI / KRI,
  • opracowanie koncepcji raportowania tak aby były przejrzyste i użyteczne dla poszczególnych szczebli zarządzania,
  • opracowanie wizualizacji raportów/dashbordów,
  • przygotowanie blueprintu do narzędzia,
  • wdrożenia narzędzi CA/CM w oparciu stosowane u Klienta technologie,
 • wsparcie w zakresie oceny i wyboru narzędzi,
 • zapewnienie co-sourcingu lub outsourcingu usług Ciągłego Audytu i Ciągłego Monitorowania,
 • pomoc w integracji systemów CA-CM z istniejącymi procedurami dotyczącymi ładu korporacyjnego, ryzyka i zgodności, zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie oraz Business Intelligence.

 

Korzyści dla spółki:

 • zapewnienie Klientom szybkiego dostępu do intuicyjnych i interaktywnych dashbordów / raportów na bieżąco analizujących efektywność realizowanych procesów i mechanizmów kontroli,
 • identyfikacja kluczowych mierników efektywności procesów i wskaźników ryzyka (KPI / KRI),
 • identyfikacja w systemach Klientów źródeł danych, pozwalających na bieżące monitorowanie wartości KPI / KRI,
 • wsparcie procesu decyzyjnego poprzez dostarczenie bieżących i rzetelnych informacji,
 • minimalizacja strat ze względu na wczesną identyfikację problemów.

 

Przydatne linki:

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)