Audyt wewnętrzny - dążenie do doskonałości

Audyt wewnętrzny - dążenie do doskonałości

Audyt wewnętrzny świadczy usługi zapewniające i doradcze w celu przysporzenia wartości.

Audyt wewnętrzny świadczy usługi zapewniające i doradcze w celu przysporzenia wartości.

Audyt wewnętrzny to funkcja w organizacji świadcząca dla niej usługi zapewniające i doradcze, działająca niezależnie i obiektywnie w celu przysporzenia wartości i usprawnienia działalności operacyjnej organizacji.

Audyt wewnętrzny systematycznie i w uporządkowany sposób ocenia procesy: ładu organizacyjnego, zarządzania ryzykiem i kontroli, czym przyczynia się do poprawy ich działania a tym samym pomaga organizacji osiągnąć jej cele.

Tradycyjne spojrzenie na audyt wewnętrzny, według którego jest on narzędziem do przeglądu zgodności organizacji z wewnętrznymi oraz zewnętrznymi regulacjami – od dawna nie jest już aktualne. Nowe technologie, automatyzacja i robotyzacja procesów oraz ciągle zmieniające się trendy rynkowe i przyzwyczajenia konsumentów wymagają od audytorów coraz to nowych umiejętności oraz gotowości do dostarczania organizacji wartości dodanej w nowej, szybko zmieniającej się rzeczywistości.

W związku z tymi zmianami tradycyjne podejście trzeba dostosować tak, aby uwzględnić zupełnie inny wymiar ryzyk, które wcześniej nie były obecne i dostosować do nich metodykę badania.

Dzisiaj audyt wewnętrzny musi dostarczać organizacji wartość dodaną chociażby, poprzez identyfikację potencjalnych obszarów redukcji kosztów, wynikających z nieefektywnego zarządzania ryzykiem, złego zarządzania projektami, nieprawidłowo zaprojektowanych procesów, czy też błędnej, niekompletnej i nieterminowej informacji zarządczej.

Audytor wewnętrzny musi bliżej współpracować z kadrą zarządczą i wspierać ją w podejmowaniu decyzji dotyczących ryzyka, zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym.

Jak możemy pomóc?

Wychodząc naprzeciw potrzebom proponujemy następujące usługi:

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)