Zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance

Zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance

Procesy i optymalizacja zarządzania ryzykiem powinny być wpisane w kulturę organizacji.

Procesy i optymalizacja zarządzania ryzykiem powinny być wpisane w kulturę organizacji.

Zarządzanie ryzykiem to kwestia, za którą odpowiedzialność powinni ponosić wszyscy członkowie danej organizacji, począwszy od dyrektora naczelnego. Wszelkie słabości organizacji wynikają z braku zagwarantowania odpowiedniej odpowiedzialności, strategii i przejrzystości w procesie realizowanych czynności.

Wzrastające oczekiwania ustawodawców, regulatorów oraz zainteresowanych podmiotów oznaczają, iż korporacje i instytucje finansowe powinny wykazywać się większą dyscypliną, lepszym współczynnikiem kontroli wewnętrznej a także większym stopniem odpowiedzialności. Niepowodzenie w dostosowaniu się do istniejących i nowo powstających przepisów i regulacji prawnych może stanowić zagrożenie dla reputacji, a nawet dla samego faktu istnienia organizacji. W jakim stopniu Państwa program zarządzania ryzykiem, jest zgodny i dostosowany do obowiązujących przepisów? 

 

W obecnych czasach czynniki ryzyka finansowego stanowią niezwykle istotną kwestię. Aby w odpowiedni sposób zmniejszać ryzyko i realizować czynności zarządzania rezerwami kapitałowymi, portfelami kredytowymi czy też elementami polityki inwestycyjnej a także cechami charakterystycznymi kapitału i zadłużenia, niniejsze rejony wymagają poświęcania im ciągłej i niesłabnącej uwagi. 

 

Przedsiębiorstwa powinny również brać pod uwagę istniejące ryzyka związane z dziedziną swoich dostawców. Kontrahent, który nie dopełnia swych zobowiązań umownych lub którego działalność, z punktu widzenia rentowności, jest zagrożona, stanowi ryzyko dla innych, powiązanych z nim podmiotów. 

 

W momentach braku płynności finansowej, wzrasta także ryzyko wystąpienia nadużyć finansowych. Niestety w zaistniałych sytuacjach pracownicy organizacji mogą skorzystać z nadarzającej się okazji do podejmowania prób oszukania czy też działania na szkodę organizacji. Również coraz bardziej pomysłowi, cyber przestępcy szukają słabych punktów. Czy Państwa systemy i strategie działania są wystarczająco odporne aby zażegnać ryzyko oszustwa? 

 

W obecnych czasach również i przedsiębiorstwa są bardziej skłonne do dochodzenia odszkodowań za poniesione straty na ścieżce sądowej, które w czasach prosperity, byłyby potraktowane w bardziej pobłażliwy sposób. Spory wynikające z obciążania stron trzecich winą za niewłaściwe zachowania lub zaniedbania, które generują straty finansowe lub biznesowe także coraz częściej mają swój koniec na sali sądowej. Czy Państwa organizacja zagrożona jest ryzykiem występowania w charakterze strony w takim sporze?

 

Wszelkie powyższe wyzwania powodują, iż w wielu przedsiębiorstwach przeprowadzany audyt wewnętrzny przestaje być tylko i wyłącznie kontrolą zgodności organizacji z obowiązującymi regulacjami i przepisami. Proces audytu staje się okresowym przeglądem profilu ryzyka pod kątem powstawania nowych zagrożeń jak również pozwala na identyfikację tendencji związanych z prowadzoną działalnością biznesową. W związku z tym, osoba czy podmiot odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem staje się coraz bardziej istotnym elementem w procesie podejmowania decyzji strategicznych, w którym nacisk kładziony jest w równym stopniu na odpowiednie zarządzanie ryzykiem, jak i na rozwój organizacji. 

 

Wyposaż swój biznes w nowe narzędzia i możliwości operacyjne. Polscy Eksperci KPMG stanowią gwarancję fachowego doradztwa, które pozwala przedsiębiorcom być na bieżąco i zarządzać procesem ryzyka, które może zagrozić ich rynkowej egzystencji.

W ramach naszych usług możemy wykonać między innymi przeglądy funkcji audytu wewnętrznego, outsourcing zadań audytowych, przegląd procesów, identyfikacji ryzyk i określenia map ryzyka. 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)