Zarządzanie majątkiem

Zarządzanie majątkiem

Wspieramy naszych klientów w opracowaniu i wdrożeniu wewnętrznych zasad zarządzania majątkiem.

Wspieramy klientów w opracowaniu i wdrożeniu wewnętrznych zasad zarządzania majątkiem.

Dla firm i przedsiębiorstw produkcyjnych, energetycznych, świadczących usługi powszechne (dostawa wody, gazu, energii elektrycznej), czy transportowych, środki trwałe są niezbędnym elementem do prowadzenia działalności. Optymalizacja wydatków na ich utrzymanie, remonty i rozwój przy jednoczesnym utrzymaniu wymaganej sprawności i dyspozycyjności jest wyzwaniem, na które pomagamy znaleźć praktyczne rozwiązanie.

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, wydatki remontowo-utrzymaniowe są drugą albo trzecią kategorią kosztową w firmach, których działalność oparta jest o wykorzystanie środków trwałych. 

W poszukiwaniu najlepszych praktyk zarządzania majątkiem, opracowany został Standard PAS 55. Międzynarodowy Asset Management Institute, którego KPMG jest merytorycznym partnerem, opracował przy naszym współudziale odpowiadającą mu normę ISO 55 00x. Norma ta określa, w jaki sposób całe przedsiębiorstwo powinno patrzeć na wydatki i wykorzystanie majątku koniecznego do prowadzenia podstawowej działalności z trzech perspektyw: efektywności (produktywności), wydatków (nakładów inwestycyjnych i kosztów remontów i eksploatacji) oraz ryzyka awarii (ciągłości działania).

Wspieramy naszych klientów w opracowaniu i wdrożeniu wewnętrznych zasad zarządzania majątkiem, łącznie z kwestiami wykorzystania danych i informatycznych narzędzi analitycznych oraz przeprowadzeniem zmian organizacyjnych służących upowszechnieniu takiego podejścia w całym przedsiębiorstwie.

 

Jaką pomoc oferujemy?

  • Optymalizacja wydatków remontowo-utrzymaniowych.
  • Standard PAS 55 / ISO 5500x.
  • Odpowiedzialność i ryzyko w utrzymaniu ciągłości produkcji.

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)