Source

Source

Platforma KPMG nowej generacji: rozbudowane zasoby informacji, narzędzia i metodyki, które ułatwiają przeprowadzanie transformacji biznesowych.

Platforma KPMG nowej generacji dla projektów transformacji biznesowych.

Source jest platformą dostępną dla wszystkich pracowników Management Consulting, na której zebrane są wiodące praktyki, globalne doświadczenie i wiedza KPMG. Wspiera złożone projekty transformacji biznesowych, które KPMG realizuje z pomocą dedykowanych i uznanych na świecie narzędzi, przy zachowaniu najwyższych standardów jakości. Podzielony jest wg typów produktów na cztery grupy: Insights, Methods, Communities i Project Delivery.

Insights stanowią zbiór najbardziej aktualnej wiedzy dostarczanej przez zespoły specjalistów KPMG z całego świata. Są to:

 • Reference models - zapewniają naszym konsultantom dostęp do rozbudowanych modeli funkcjonalnych i sektorowych,
 • Insights wiki – repozytorium złożone z zagadnień teoretycznych, wiodących praktyk i wskazówek usprawniających pracę – skategoryzowane według sektorów i funkcji
 • Maturity models – stosowane w celu porównywania obecnej sytuacji Klientów z wiodącymi praktykami na rynku oraz określania wymagań co do osiągania przez nich pożądanego poziomu dojrzałości,
 • Self-service benchmarks – dostęp w czasie rzeczywistym do kluczowych wskaźników efektywności (KPIs) i punktów odniesienia – dla różnorodnych funkcji w podziale na branże i regiony.

Methods to zbiór wiodących na rynku metodyk, które zapewniają spójne podejście KPMG do świadczonych usług:

 • Core Methods – ujednolicony zbiór metodyk do wspierania projektów transformacyjnych,
 • Journeys – stanowią zintegrowane koncepcje łączenia różnych sposobów podejścia do realizacji transformacji,
 • VDF 2.0 – schemat ramowy metodyk dla transformacji biznesowych, który pozwala nam połączyć różnorodne inicjatywy w dedykowane podejście odpowiadające potrzebom i zapewniające wzrost wartości dodanej dla Twojej firmy.

Communities: KPMG wykorzystuje zalety mediów społecznościowych i Wikipedii - takie jak lajkowanie, komentowanie oraz dzielenie się wiedzą - aby wspierać skuteczną współpracę między naszymi globalnymi zespołami.

Project Delivery – zestaw wysokiej klasy narzędzi usprawniających realizację kompleksowych programów transformacyjnych:

 • Test management (JIRA) wspiera realizację złożonych strategii testowych,
 • Requirements management (Jira i Confluence) umożliwia dokumentowanie, priorytetyzację, a także monitorowanie wymagań biznesowych,
 • Enterprise modelling (ARIS) wspomaga projektowanie elementów architektury korporacyjnej i inżynierię procesów biznesowych,
 • Project management (Clarizen) pozwala wydajniej zarządzać projektami rozległych transformacjiprowadzonych w różnych jednostkach biznesowych i lokalizacjach geograficznych,
 • Project space (Confluence) umożliwia opracowywanie, umieszczanie i dzielenie się potrzebnymi materiałami w celu sprawnego wykonania pracy,
 • Maturity assessment (Qualtrics) jest narzędziem do oceny dojrzałości Klienta na podstawie 5 poziomów KPMG Maturity Models.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)