Wdrożenie zarządzania innowacyjnością

Wdrożenie zarządzania innowacyjnością

Innowacyjność nie jest działaniem jednorazowym, lecz o charakterze procesowym.

Innowacyjność nie jest działaniem jednorazowym, lecz o charakterze procesowym.

Realizacja strategii innowacyjności jest wspierana poprzez system zarządzania innowacjami.

System ten powinien uwzględniać specyfikę projektów innowacyjnych, w szczególności to, że działania innowacyjne mają charakter projektowy, są obarczone podwyższonym ryzykiem, czy to że wymagają kreatywności i elastycznego podejścia. System zarządzania musi też być zorientowany na realizację celów strategii innowacyjności. Wspomagając naszych klientów przy wdrożeniu systemu zarządzania innowacjami KPMG wykorzystuje specjalny model zarządzania, uwzględniający główne elementy systemu zarządzania:

• procesy biznesowe i procedury dla nadzoru nad realizacją procesów związanych z pozyskiwaniem, rozwojem, wdrażaniem innowacji oraz zarządzaniem ryzykiem,

• narzędzia do selekcji projektów innowacyjnych, zgodnych ze strategia innowacyjności,

• struktura organizacyjna oraz zespołu osób dedykowanych do nadzoru nad realizacją zarządzania innowacjami, oraz scoutingu projektów innowacyjnych,

• dedykowany system kontrolingu (finansowo-biznesowego) dla projektów innowacyjnych,

• system pozyskiwania i rozwoju ludzi o charakterze „innowatorów”,

• system wskaźników typu KPI (ang. Key Performance Indicators) oraz specjalnych raportów dla monitorowania efektywności zarzadzania innowacjami.

Wspomagamy też naszych klientów w zarządzaniu własnością intelektualną (Wartości Niematerialne i Prawne) 

Ochrona własności intelektualnej jest kluczowym elementem zabezpieczającym interesy Innowatora, jak również potencjalnych partnerów biznesowych. KPMG zapewnia kompleksowe wsparcie zarówno w ramach procesu zgłoszenia wniosku patentowego, jak również zarządzania prawami własności intelektualnej w ramach procesu komercjalizacji innowacji.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)