Strategia innowacyjności (i ekosystem wspierający innowacyjność)

Strategia innowacyjności

Realizacja strategii innowacyjności wymaga wsparcia organizacyjnego i operacyjnego

Realizacja strategii innowacyjności wymaga wsparcia organizacyjnego i operacyjnego

Biorąc pod uwagę skalę rozwoju techniki i technologii, każde przedsiębiorstwo musi zdefiniować swoją strategię innowacyjności powiązaną ze strategia biznesową, której celem jest określenie, jakiego rodzaju innowacje mają być pozyskiwane, rozwijane i wdrażane w ramach organizacji.

KPMG opracowało strukturalne podejście do budowy strategii innowacyjności, ukierunkowane na jej szybkie i skuteczne wdrożenie.

Pomagamy naszym klientom znaleźć odpowiedzi na kluczowe pytania strategiczne:

  • Jakie są nasze cele biznesowe, jeśli chodzi o innowacje?
  • Jakie innowacje mają wspierać realizację celów strategii biznesowej?
  • W jakim modelach powinniśmy pozyskiwać innowacje wewnątrz i zewnątrz organizacji?
  • W jaki sposób dokonywać wyboru projektów innowacyjnych?
  • Jakie kryteria wyboru projektów innowacyjnych powinniśmy stosować?
  • Jak zbudować dostosowany do naszych potrzeb ekosystem wspierający zarządzanie innowacjami?
  • Jak zbudować proinnowacyjną kulturę organizacyjną i skutecznie zaangażować pracowników do działań innowacyjnych?
  • Jak zarządzać realizacją projektów innowacyjnych?
  • Jak mierzyć skuteczność działań innowacyjnych?

Produktem prac doradczych jest na ogół dokument opisujący strategię innowacyjności, oraz założenia do budowy ekosystemu wspierającego zarządzanie innowacyjnością w organizacji.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)