Finansowanie

Finansowanie

Wsparcie przy opracowaniu optymalnej strategii finansowania

Wsparcie przy opracowaniu optymalnej strategii finansowania

Finansowanie projektów innowacyjnych

Planując efektywne pozyskanie wsparcia na działalność badawczo-rozwojową, nasi eksperci mogą wesprzeć Państwa zamierzenia w następujących obszarach:

 • identyfikacja potencjału, analiza prowadzonych badan-pod kątem możliwości pozyskania dotacji lub zwolnień podatkowych oraz możliwości usprawnień w tym zakresie,
 • opracowanie strategii ubiegania się o wsparcie,
 • przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej,
 • wsparcie w kontaktach i negocjacjach z odpowiednimi instytucjami,
 • koordynacja współpracy z partnerami biznesowymi lub jednostkami naukowymi
 • pomoc w poprawnym rozliczeniu otrzymanej pomocy oraz dotrzymaniu obowiązków sprawozdawczych,
 • zarządzanie projektami oraz przepływem informacji,
 • wsparcie w trakcie kontroli przyznanej pomocy publicznej,
 • analiza generowania dochodu w projektach realizowanych przez jednostki publiczne.

Doradztwo podatkowe w zakresie działalności innowacyjnej

Doradzamy podatkowo na każdym etapie prowadzenia działalności B+R w takich istotnych zagadnieniach podatkowych jak np.:

 • optymalne podatkowo formy przeniesienia wyników prac B+R i innych wartości niematerialnych i prawnych,
 • komercjalizacje wyników prac rozwojowych,
 • rozliczenia kosztów i wyników projektu między podmiotami powiązanymi, w szczególności, gdy pomioty są zlokalizowane w różnych krajach,
 • struktury optymalizujące międzynarodową działalność B+R,
 • obliczalność podatku VAT w jednostkach naukowych i jednostkach badawczych,
 • umowy konsorcjalne, umowy o współpracy, umowy licencyjne, systemy motywacyjne dla kadry zaangażowanej w B+R+I,
 • pozyskanie ulgi podatkowej na prace B+R.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)