Diagnoza innowacyjności

Diagnoza innowacyjności

Analiza praktyk zarządzania innowacyjnością w organizacji

Analiza praktyk zarządzania innowacyjnością w organizacji

Jak pokazują badania KPMG, prawie 80% dużych i średnich polskich firm prowadzi obecnie działania proinnowacyjne.

Przedsiębiorcy często zadają sobie pytania: jak efektywnie zarządzać innowacjami, jakie są główne luki w obecnych procesach, organizacji, systemach zarządzania, które uniemożliwiają skuteczne osiąganie korzyści z wdrożenia nowych rozwiązań? Nasza metodyka diagnozy innowacyjności pozwala na szybka ocenę i wskazanie obszarów w ramach zarządzania innowacjami, w których usprawnienia przyniosą istotne korzyści organizacji.

Diagnoza obejmuje przegląd 5 istotnych elementów zarządzania innowacjami: 

  • przegląd strategii innowacyjności,
  • analiza modeli pozyskiwania innowacji,
  • przegląd systemów zarządzanie innowacyjnością,
  • analiza kultury organizacyjnej pod kątem innowacyjności,
  • badanie dojrzałości obszaru zarządzania innowacyjnością.

Typowym produktem prac doradczych w ramach diagnozy innowacyjności jest raport zawierający podsumowanie przeprowadzonych analiz, wnioski odnośnie zidentyfikowanych luk w obszarze zarządzania innowacyjnością, oraz rekomendowane działania.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)