Akceleracja innowacyjności

Akceleracja innowacyjności

Akceleracja innowacyjności jako „szybka ścieżka” dla organizacji

Akceleracja innowacyjności jako „szybka ścieżka” dla organizacji

Akceleracja działalności innowacyjnej może stanowić uzupełnienie strategii innowacyjności lub, dla podmiotów, które oczekują szybkich efektów w krótkim czasie, swojego rodzaju „szybką ścieżkę”.

Dzięki poniższym usługom możliwe będzie przyspieszenie efektów działalności innowacyjnej. 

System zarządzania innowacyjnością „w pigułce”

Opracowanie i wdrożenie kompleksowego podejścia do zarządzania innowacyjnością jest działaniem złożonym i długofalowym. Nasze podejście „w pigułce” umożliwia objęcie kluczowych elementów systemu efektywnego zarządzania innowacjami w stosunkowo krótkim czasie. W ramach usługi zaprezentujemy przegląd praktyk rynkowych i proponowane podejście do realizacji prac projektowych, określenie docelowego ekosystemu zarządzania innowacyjnością oraz modelu finansowania i zarządzania ryzykiem. Uzupełnieniem będą warsztaty prowadzone przez KPMG, podczas których zaprezentowane zostaną narzędzia, techniki oraz praktyczne przykłady jak skutecznie zarządzać innowacyjnością.

Wsparcie w komercjalizacji produktów

Zapewniamy kompleksowe wsparcie w tworzeniu planów komercjalizacji innowacyjnych produktów/usług.

Budowa platform i społeczności Crowdsourcingowych

KPMG prowadzi platformę crowdsourcingową dedykowaną do pozyskiwania niestandardowych rozwiązań na wyzwania biznesowe zgłaszane przez przedsiębiorstwa.

Warsztaty strategiczne dotyczące rozwoju innowacyjności

Prowadzimy warsztaty strategiczne i szkolenia mające na celu rozwój innowacyjności zespołów pracowniczych i podnoszenia kompetencji menedżerskich w obszarze zarządzania innowacyjnością.

Współpraca ze startupami

KPMG zna wyzwania, z jakimi mierzą się startupy i posiada dostęp do bieżącej wiedzy na temat trendów w środowisku startupowym zarówno w perspektywie globalnej (dzięki współpracy w ramach sieci firm członkowskich KPMG) oraz na rynku lokalnym, poprzez bezpośrednie zaangażowanie w środowisko podmiotów tworzących otoczenie startupów.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)