Innowacyjność

Innowacyjność

Jak efektywnie zarządzać działalnością innowacyjną oraz B+R w organizacjach

Jak efektywnie zarządzać działalnością innowacyjną oraz B+R w organizacjach

Po raz pierwszy w historii ludzkości technika i technologie rozwijają się w sposób ekspotencjalny, czego konsekwencją jest coraz szybsze wdrażanie innowacji, w tym nowych produktów i usług, nowych surowców, usprawnień procesów biznesowych i organizacji jak również powstawania zupełne nowych modeli biznesowych, burzących tradycyjne podejście do wielu sektorów. Umiejętność skutecznego pozyskiwania, rozwoju innowacji stanowi w tej chwili kluczowy czynnik sukcesu dla każdego przedsiębiorstwa, niezależnie od branży.

Bazując na swoich globalnych doświadczeniach KPMG zbudowało wzorcowy model systemu zarządzania innowacjami, ukierunkowany na optymizację wykorzystania innowacji dla realizacji celów strategicznych przedsiębiorstwa. Nasze podejście zakłada pełne dopasowanie systemu zarządzania innowacjami do obecnego modelu operacyjnego przedsiębiorstwa, uwzględniając też specyfikę innowacji, które we wszystkich fazach (pozyskanie, rozwój i wdrażanie) są realizowane jako projekty o podwyższonym ryzyku.

Jak możemy pomóc:

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)