Pomoc finansowa

Pomoc finansowa

Zespół specjalistów KPMG świadczy usługi doradcze w zakresie pozyskiwania pomocy finansowej

Świadczymy usługi doradcze w zakresie pozyskiwania pomocy finansowej

Zespół specjalistów KPMG świadczy usługi doradcze w zakresie pozyskiwania pomocy finansowej ze strony państwa oraz udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorstw w zgodzie z zasadami wspólnotowymi.

Pozyskiwanie pomocy finansowej

Oferujemy doradztwo w procesie ubiegania się o finansowanie z krajowych i unijnych funduszy pomocowych. Opracowujemy studium wykonalności projektu, w tym weryfikację zgodności z zasadami pomocy publicznej lub wymaganiami dla pozyskania określonego rodzaju dofinansowania z UE, analizę luki finansowej oraz sporządzanie business case dla inwestycji. 

Wsparcie w procedurach pomocy publicznej

Nasza pomoc w zakresie uzyskiwania pomocy publicznej obejmuje wszechstronne wsparcie w procedurze notyfikacji pomocy publicznej do Komisji Europejskiej. Opracowujemy ocenę dozwolonej pomocy publicznej, zawierającą analizę zasadności stosowania pomocy publicznej dla przedsiębiorstw, w tym np. przeprowadzanie testu prywatnego inwestora.  

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)