Ochrona konkurencji

Ochrona konkurencji

Wdrożenie efektywniejszych procesów i strategii ustalania cen przynosi wymierne korzyści w postaci wzrostu zysków

Wdrożenie efektywnych procesów i strategii ustalania cen przynosi wymierne korzyści

Budowa efektywnej strategii cenowej, zgodność z prawem antymonopolowym oraz ochrona danych wrażliwych to jedne z głównych wyzwań jakie stoją przed przedsiębiorstwami działającymi w sektorach regulowanych

Polityka cenowa jest kluczowym narzędziem konkurowania firm. Wdrożenie efektywniejszych procesów i strategii ustalania cen przynosi wymierne korzyści w postaci wzrostu zysków. Dobrze opracowana strategia cenowa jest szczególnie ważna dla firm działających na rynkach przechodzących proces liberalizacji oraz takich, na których świadczone są usługi użyteczności publicznej. 

Przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorach silnie regulowanych, ewoluujących od form gospodarki państwowej w kierunku gospodarki rynkowej, budując strategię działania, muszą szczególnie mieć na uwadze zgodność z prawem ochrony konkurencji, tj. niestosowanie cen drapieżnych czy wprowadzanie klauzul abuzywnych.

Zespół KPMG zajmuje się badaniem ekonomicznych i regulacyjnych skutków koncentracji przedsiębiorstw. Oferujemy wsparcie w przygotowaniu zgłoszeń zamiaru koncentracji, składanych do Prezesa  UOKiK oraz KE.

Przedsiębiorstwa podlegające obowiązkowi równego traktowania partnerów biznesowych lub klientów, np. w takich sektorach jak telekomunikacja czy energetyka, muszą zwrócić szczególną uwagę na ochronę przepływu danych wrażliwych. KPMG oferuje wsparcie w kontroli wymiany danych wrażliwych oraz wyborze mechanizmu ich ochrony.  Oferujemy również wsparcie w wyborze podejścia gwarantującego ograniczenia dostępu do danych na potrzeby wprowadzenia tzw.  „Chińskich murów”. 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)