Doradztwo regulacyjne

Doradztwo regulacyjne

Wspieramy klientów w kształtowaniu ram regulacyjnych oraz podejmowaniu optymalnych decyzji biznesowych uwzględniających otoczenie regulacyjne

Wspieramy klientów w kształtowaniu ram regulacyjnych

Zespół Doradztwa Regulacyjnego KPMG wspiera klientów w kształtowaniu ram regulacyjnych oraz podejmowaniu optymalnych decyzji biznesowych uwzględniających otoczenie regulacyjne.

Specjalizujemy się w obsłudze sektorów, w których ramy regulacyjne istotnie wpływają na prowadzoną działalność, przez co wytyczają strategiczne kierunki działania i wymagają dostosowania strategii biznesowych. Naszym klientom oferujemy usługi doradcze o wysokiej wartości dodanej, bazujące na połączeniu kompetencji ekonomicznych oraz prawnych jak i wyspecjalizowanych branżowo kompetencji technicznych. 

Nasi doradcy to wykwalifikowani i doświadczeni eksperci o znakomitym dorobku i osiągnięciach, służący przejrzystymi, obiektywnymi i praktycznymi radami. Nasze usługi skierowane są do krajowych i unijnych organów regulacyjnych, instytucji rządowych oraz polskich firm państwowych i prywatnych, w tym przedsiębiorstw rodzinnych, polskich i międzynarodowych korporacji.

Zakres naszych usług obejmuje

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)