Doradztwo zakupowe

Doradztwo zakupowe

Zmieniamy rolę zakupów z biernej koordynacji procesów do generowania wartości dodanej.

Zmieniamy rolę zakupów z biernej koordynacji procesów do generowania wartości dodanej.

Dedykowany zespół doradztwa zakupowego KPMG wspiera klientów opracowując i skutecznie wdrażając m.in. redukcję kosztów, zarządzanie popytem wewnętrznym, usprawniania organizacyjne i procesowe, budowanie strategii zakupowych, zarządzanie dostawcami.

Stanowimy globalny zespół doświadczonych doradców zakupowych, zaangażowanych w procesy transformacji funkcji zakupowej zarówno na rynku lokalnym, jak i międzynarodowym. Skutecznie wdrażamy rozwiązania zakupów strategicznych, trwale podnosząc rangę i rolę funkcji zakupowej w organizacjach. 

Świadomość wyzwań

Rola obszaru zakupów w procesie zakupowym coraz częściej wykracza poza przestrzeganie formalnych wymogów postępowań i kwestie wyboru dostawcy, przechodząc w obszary bardziej istotne dla organizacji. Jest to etap, w którym jednostka zakupowa rozpoczyna strategiczne zarządzenie obszarem zakupów i pełną realizację synergii procesowo-kosztowych.

Wartość jaką może wnieść efektywna funkcja zakupowa to nie tylko umiejętne konsolidowanie wydatków, które prowadzi do zrównoważonej optymalizacji kosztowej. To także zarządzanie ryzykiem dostaw i działalności, a wręcz źródło tworzenia przewag konkurencyjnych.

Co nas wyróżnia?

Value of Procurement - wspólnie z naszymi klientami zmieniamy rolę i postrzeganie organizacji zakupowych z funkcji wsparcia w funkcję o znaczeniu strategicznym, generującą wartość dodaną dla przedsiębiorstw.

W tym celu zapewniamy najwyższej jakości usługi, wykorzystując doświadczenia gromadzone w ramach globalnego Centrum Kompetencji Zakupowych. Mamy opracowane wiele nowoczesnych metodyk i zaawansowanych narzędzi optymalizacji funkcji zakupowej, na podstawie których realizujemy złożone projekty transformacji zakupowych, kompleksowego zarządzania wydatkami zakupowymi, wdrażania efektywnych procesów biznesowych i narzędzi informatycznych.

Nastawienie na wynik

Dostarczamy unikalne i innowacyjne rozwiązania przekładające się na mierzalny wzrost wartości przedsiębiorstw, które z nich korzystają. Wdrażane korzyści obejmują m.in. trwałe oszczędności kosztowe, efektywny i terminowy proces zakupowy, transparentne rozwiązania, strategiczną rolę i pozycjonowanie funkcji zakupowej.

Wybrane obszary doradztwa:

  • ocena dojrzałości organizacji zakupowej,
  • optymalizacja kosztów przedsiębiorstwa i kontroling zakupowy,
  • modele operacyjne i wydajność organizacji zakupowych, 
  • efektywność procesowa i systemowa,
  • zarządzanie dostawcami i ryzykiem w zakupach.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)