IT Governance i zarządzanie efektywnością

IT Governance i zarządzanie efektywnością

Zgodność celów biznesowych firmy z działaniami w obszarze informatyki jest jednym z najważniejszych wyzwań dla każdej organizacji.

Zgodność celów biznesowych firmy z działaniami w obszarze informatyki jest jednym z naj...

Zgodność celów biznesowych firmy z działaniami w obszarze informatyki jest jednym z najważniejszych wyzwań dla każdej organizacji. W celu zapewnienia sprawnego procesu synergii pomiędzy biznesem i IT, nasi eksperci dostarczają Klientom metodykę do strategicznego zarządzania organizacją IT. Ten zbiór najlepszych praktyk i narzędzi pozwala na wdrożenie w całej organizacji jasnego podziału ról i odpowiedzialności oraz wprowadza system mierników pozwalających na obiektywną ocenę wydajności organizacji w kontekście określonych celów. Metodyka obejmuje również zasady i narzędzia do wprowadzenia zarządzania ryzykiem. W rezultacie dostarczamy naszym Klientom rozwiązania, które pozwalają na ścisłe powiązanie celów biznesowych i działań IT w firmie.

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)