JPK tool

JPK tool

KPMG zbudowało i wdrożyło u swoich Klientów narzędzie JPK tool.

KPMG zbudowało i wdrożyło u swoich Klientów narzędzie JPK tool.

JPK tool to aplikacja bedąca odpowiedzią na zmiany w przepisach podatkowych prowadzące do wdrożenia Jednlitego Pliku Kontrolnego. Aplikacja pozwala zaczytać, zwalidować oraz wysłać dane w pożądanym formacie i strukturze na dedykowany portal Ministrstwa Finansów z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W narzędziu zaimpementowane są oprócz kontroli formalnych (dostarczanych przez Ministerstwo Finansów) również dodatkowe kontrole merytoryczne dzięki czemu możliwe jest wykrycie nieprawidłowości i braków w danych źródłowych przed ich wysłaniem do Ministerstwa Finansów

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)