Budowa i wdrożenie dedykowanych systemów IT

Budowa i wdrożenie dedykowanych systemów IT

W obliczu ciągłej zmiany otoczenia biznesowego i regulacyjnego firmy zmuszone są ciągle dostosowywać swoje procesy biznesowe.

W obliczu ciągłej zmiany otoczenia biznesowego i regulacyjnego firmy zmuszone są ciągle...

W obliczu ciągłej zmiany otoczenia biznesowego i regulacyjnego firmy zmuszone są ciągle dostosowywać swoje procesy biznesowe do nowych wymogów regulacyjnych jak również do ich optymalizacji w celu poprawy efektywności biznesowej.

Często pociąga to za sobą konieczność automatyzacji procesów poprzez wdrożenie i / lub budowę narzędzi i aplikacji wspierających. Efektywne wdrożenie dedykowanych narzędzi i aplikacji wymaga z jednej strony głębokiego zrozumienia danego procesu biznesowego i / lub wymogu regulacyjnego z drugiej natomiast doświadczonego zespołu technologicznego, który w kompleksowy sposób dokona implementacji wymogów z wykorzystaniem najnowszych technologii oraz najlepszych standardów i praktyk rynkowych.

 

Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, KPMG oferuje następujące profesjonalne usługi związane z budową i wdrożeniem dedykowanych systemów IT obejmujące swoim zakresem pełen cykl tworzenia oprogramowania:

 • definiowanie i specyfikacja wymogów biznesowych, w tym identyfikacja i analiza wymogów regulacyjnych,
 • analiza luki w systemach źródłowych,
 • definiowanie i wdrażanie procesów ETL,
 • projektowanie systemów IT,
 • usługi programistyczne - development systemów,
 • testowanie oprogramowania,
 • usługi serwisowe i wsparcie powdrożeniowe,
 • kompleksowe zarządzanie całym projektem wdrożeniowym.

 

W ramach swoich usług KPMG zbudowało i wdrożyło u swoich Klientów między innymi następujące narzędzia / aplikacje:

 • IFRS Calculator – aplikacja będąca odpowiedzią na zmiany dot. standardów rachunkowości. Narzędzie wspiera proces kalkulacji rezerw oraz przychodu odsetkowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR / MSSF) jak również proces kalkulacji przychodów / kosztów metodą zamortyzowanego kosztu z wykorzystaniem efektywnej stopy procentowej,
 • TaxTool – aplikacja optymalizująca proces kalkulacji podatku CIT, VAT jak również proces tworzenia dokumentacji cen transferowych. Aplikacja umożliwia kalkulacje podatku, generowanie i wysyłkę deklaracji podatkowych, kalkulacje współczynnika VAT i korekty związane ze współczynnikiem VAT. Aplikacja wykorzystuje silnik workflow w procesie automatyzacji obiegu dokumentów związanych z przygotowaniem dokumentacji na potrzeby cen transferowych,
 • VAT Check – aplikacja do weryfikacji i optymalizacji rozliczeń VAT. Narzędzie bada terminowość odliczania naliczonego podatku VAT, pokazuje przepływ dokumentów między firmą a jej kontrahentami, analizuje terminowość rozliczania VAT z faktur korygujących. Dodatkowo w ramach ulgi na złe długi wylicza VAT należny do odzyskania oraz wskazuje VAT naliczony do korekty,
 • JPK tool – aplikacja będąca odpowiedzią na zmiany w przepisach podatkowych prowadzące do wdrożenia Jednolitego Pliku Kontrolnego. Aplikacja pozwala zaczytać, zwalidować oraz wysłać dane w pożądanym formacie i strukturze na dedykowany portal Ministerstwa Finansów z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W narzędziu zaimplementowane są oprócz kontroli formalnych (dostarczanych przez Ministerstwo Finansów) również dodatkowe kontrole merytoryczne dzięki czemu możliwe jest wykrycie nieprawidłowości i braków w danych źródłowych przed ich wysłaniem do Ministerstwa Finansów..

KPMG jako firma doradcza posiadająca wiedzę ekspercką z praktycznie wszystkich dziedzin związanych z prowadzeniem działalności biznesowej jak również na bieżąco doradzająca swoim Klientom w kwestiach regulacyjnych łączy wiedzę biznesową z wiedzą technologiczną. Dzięki temu jesteśmy w stanie osiągać przewagę konkurencyjną poprzez kompleksowe podejście do budowy / wdrażania narzędzi IT począwszy od przygotowania metodologii i definicji wymogów biznesowych po budowę dedykowanego systemu z wykorzystaniem najlepszych praktyk rynkowych.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)