Zakres usług - doradztwo HR i zarządzanie zmianą

Zakres usług - doradztwo HR i zarządzanie zmianą

Inspirowanie, tworzenie wizji ZKL, opracowanie kompleksowego projektu zmian, aż po ich wdrożenie w organizacji.

Inspirowanie, tworzenie wizji ZKL i opracowanie kompleksowego projektu zmian.

Inspirowanie, tworzenie wizji ZKL, opracowanie kompleksowego projektu zmian, aż po ich wdrożenie w organizacji – to sposób, w jaki KPMG wspiera swoich Klientów w osiągnięciu ich celów biznesowych.

Zakres naszych usług obejmuje:

Optymalizacja funkcji HR

 • Analiza dojrzałości modelu operacyjnego HR
 • Optymalizacja procesów HR
 • Projektowanie architektury systemów IT

Optymalizacja zasobów ludzkich

 • Definiowanie kart KPI operacyjnych dla funkcji HR
 • Analiza biznesowa danych HR w zestawieniu z danymi operacyjnymi
 • Strategiczne planowanie zasobów ludzkich

Projektowanie i rozwój organizacji

 • Zmiany struktur organizacyjnych dla usprawnienia modelu operacyjnego
 • Projektowanie systemów zarządzania wynikami pracy
 • Identyfikacja luk i barier wzrostu przedsiębiorstwa
 • Definiowanie czynników zaangażowania pracowników i podnoszenia wydajności pracy

Zarządzanie talentami

 • Koncepcja systemu zarządzania talentami
 • Implementacja narzędzi i metod wspartych systemami IT
 • Optymalizacja kosztowa i jakościowa systemów zarządzania talentami
 • Analiza dojrzałości systemu zarządzania talentami

Zarządzanie zmianą

 • Identyfikacja wpływu zmian na przedsiębiorstwo i pozycję rynkową
 • Analiza oraz skuteczne zarządzanie interesariuszami
 • Ocena szans i ryzyk związanych z wdrażaniem zmiany
 • Dedykowane podejście do wdrażania zmian i oceny rezultatów
 • Współpraca we wdrożeniach  operacyjnych, kulturowych i systemowych

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)