Doradztwo HR i zarządzanie zmianą

Doradztwo HR i zarządzanie zmianą

Zespół People & Change realizuje projekty na rzecz strategicznego rozwoju i optymalizacji funkcji HR.

Realizujemy projekty na rzecz strategicznego rozwoju i optymalizacji funkcji HR.

Zespół People & Change projektuje i wdraża rozwiązania, aby zapewnić sukces przedsiębiorstwa na konkurencyjnym rynku.
Nasze podejście prowadzi do fundamentalnych zmian w sposobie zarządzania kapitałem ludzkim, transferu wiedzy, kierowania zespołami oraz rozwoju zawodowego. Zastosowanie wybranych metodyk, dostosowanych do potrzeb klienta, skutkuje poprawą wyników biznesowych organizacji, które wspieramy w zmianie.

People & Change jest globalnym zespołem profesjonalistów świadczących usługi z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim i zarządzania zmianą. Pracujemy w zespołach lokalnych i wirtualnych wzajemnie inspirując się i wspierając w realizacji projektów. Posiadamy platformy know-how zrzeszające praktyków i zasoby wiedzy, co pozwala nam oferować szeroką gamę przykładów i danych istotnych w podejmowaniu decyzji biznesowych odnośnie rozwoju funkcji HR i Kapitału Ludzkiego w organizacji.

Nasze HR Center of Excellence, dzięki globalnej współpracy jednostek KPMG, posiada dostęp do najnowocześniejszych narzędzi, wiedzy i doświadczeń oraz osób o wymaganych kompetencjach i wiedzy rynkowej.

 

Perspektywa KPMG

Jako firma składająca się ze specjalistów branżowych, łączymy nasze usługi i możliwości, tak aby spełnić złożone potrzeby naszych klientów. Nasza propozycja wartości jest zawarta w każdym z nas: wspólny sposób myślenia i wspólny sposób działania kształtuje naszą wewnętrzną kulturę oraz doświadczenia – nasze, i naszych klientów:

 • To co robimy, jest naszą pasją – Mamy wysokie ideały i jesteśmy uczciwi.
 • Nie jesteśmy "w uniwersalnym rozmiarze" – Nasi pracownicy mają różnorodne doświadczenie i kompetencje.
 • Zależy nam na sukcesach naszych klientów – Dbamy o sukces naszych klientów i robimy wszystko by zapewnić trwałą wartość.
 • Nasz styl pracy opiera się na współpracy – Najefektywniej pracujemy z tymi, którzy ściśle współpracują z nami.
 • Jesteśmy zorientowanymi na działanie – Jesteśmy biegli w rozwiązywaniu złożonych problemów i identyfikacji ich źródeł i dążymy do przekraczania oczekiwań naszych klientów.
 • Specjalizujemy się w tym, co robimy – Posiadamy rozległą wiedzę praktyczną w trzech kluczowych obszarach – transformacja biznesowa, wykorzystywanie możliwości technologicznych oraz analityka.
 • Wykorzystujemy w pełni wiedzę i doświadczenie naszych partnerów i pracowników w ramach współpracy z naszymi klientami – Staramy się dzielić naszą globalną wiedzę i wynikami zaawansowanych badań działając w ścisłej współpracy z wszystkimi firmami członkowskimi KPMG.

 

Perspektywa klienta

Najważniejszymi wyzwaniami naszych klientów są kwestie związane
z globalizacją, zmianami na rynku pracy, niepewnością prognozy gospodarczej oraz złożonością regulacyjną. W obliczu powyższego, nasi klienci komunikują potrzebę posiadania zaufanych doradców biznesowych, którzy:

 • Tworzą optymalny zespół i wykorzystują metodyki dostosowane do potrzeb Klienta oraz zwinnie („agile’owo”) realizują plan
 • Dostarczają konsekwentnie spodziewanych rezultatów, gwarantując pozytywny wpływ na ich działalność
 • Mają świadomość perspektyw i są gotowi do kwestionowania statusu quo
 • Rozumieją specyfikę ich działalności
 • Dbają o ich interes i osiągnięcie przez nich sukcesu.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)