Transformacja funkcji finansowej w biznesie

Transformacja funkcji finansowej w biznesie

Zespół doradztwa w zakresie efektywności funkcji finansowej wspiera zarządzających przedsiębiorstwem.

Wsparcie dla zarządzających przedsiębiorstwem.

Zespół doradztwa w zakresie efektywności funkcji finansowej wspiera zarządzających przedsiębiorstwem opracowując i skutecznie wdrażając m.in. modele kosztowe, kontrolingowe, operacyjne przy jednoczesnym wykorzystaniu założeń lean finance, mapy wartości czy koncepcji centralizacji procesów (centra usług wspólnych/centra kompetencyjne).

Zespół Financial Management dzięki synergii lokalnych i globalnych kompetencji oraz doświadczenia w biznesie dostarcza unikalne i innowacyjne rozwiązania.

Transformacja funkcji finansowej w biznesie