Customer & Growth

Customer & Growth

Jak zdobyć klientów i prowadzić efektywną sprzedaż?

Jak zdobyć klientów i prowadzić efektywną sprzedaż?

Jednym z kluczowych wyzwań każdego przedsiębiorstwa jest dostarczenie wartości klientom przy zachowaniu zrównoważonego wzrostu firmy. Rewolucja cyfrowa zmieniła oczekiwania kupujących i zmniejszyła ich lojalność wobec marki. Aby odnaleźć się w nowej sytuacji rynkowej, producenci i usługodawcy muszą na nowo przemyśleć swoje podejście do świadczenia usług, sprzedaży i kreowania doświadczeń, stawiając klienta w centrum wszystkich swoich operacji.

KPMG świadczy usługi mające na celu rozpoznanie i spełnianie potrzeb klientów oraz kreowanie doświadczeń wychodzących naprzeciw ich oczekiwaniom w sposób efektywny dla organizacji. W ramach naszych usług wyróżniamy 7 obszarów, które są kluczowe dla zdobycia klientów i efektywnej sprzedaży.

1. Customer Strategy

Gdzie szukać obszarów wzrostu?

Wypracowanie i wdrożenie skutecznych strategii wzrostu poprzez wskazanie zyskownych rynków, atrakcyjnych segmentów klientów i nowych nisz produktowych, z wykorzystaniem potencjału najnowszych innowacji technologicznych.

2. Sales Excellence

Jak zwiększyć efektywność organizacji sprzedażowej?

Budowa skutecznej, efektywnej i zmotywowanej organizacji sprzedażowej, w której centrum zawsze stoi klient i jego potrzeby.

3. Revenue Management

Jak poprawić swoje marże?

Podniesienie efektywności zarządzania aktywnościami w kanałach sprzedaży, budżetami handlowymi i kreowanie optymalnych polityk handlowych przy pomocy dedykowanego zestawu narzędzi i procesów.

4. Omnichannel

Jak efektywnie zarządzać kanałami w dobie cyfryzacji?

Budowa spójnych i ciągłych doświadczeń klienckich przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych obecnie kanałów kontaktu, w tym powstałych w wyniku rewolucji cyfrowej, bazując na wiodących praktykach i możliwościach nowoczesnych technologii.

5. Customer Experience

Jak efektywnie obsługiwać klientów?

Zrozumienie czego naprawdę doświadczają i oczekują klienci oraz wskazanie w jaki sposób budować lojalność, satysfakcję i wzrost firmy poprzez kreowanie właściwych doświadczeń klienta.

6. CRM

Jak zwiększyć sprzedaż do obecnych klientów ?

Kształtowanie strategii CRM (marketing, sprzedaż, obsługa klienta) w celu zapewnienia możliwie najlepszej synchronizacji celów strategicznych i działań operacyjnych, przy wykorzystaniu systemów i narzędzi dopasowane do potrzeb organizacji.

7. Data&Analytics

Jakimi danymi i obserwacjami wspierać funkcje komercyjne?

Określenie zestawu informacji oraz narzędzi (analityka, raportowanie, modelowanie, predykcja), którymi należy dysponować, aby zrozumieć swoich klientów, podnieść efektywność organizacji oraz osiągnąć sukces rynkowy.
 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)