close
Share with your friends

Zarządzanie ryzykiem i kapitałem

Zarządzanie ryzykiem i kapitałem

Efektywne zarządzanie ryzykiem i kapitałem jest niezbędnym elementem nowoczesnego zarządzania zakładem ubezpieczeń

Zarządzanie ryzykiem i kapitałem jest elementem zarządzania zakładem ubezpieczeń

Efektywne zarządzanie ryzykiem i kapitałem jest niezbędnym elementem nowoczesnego zarządzania zakładem ubezpieczeń. Ma ono kluczowy wpływ na osiąganą w dłuższym okresie czasu stopę zwrotu przez zakład ubezpieczeń.

Nasze usługi w obszarze zarządzania ryzykiem i kapitałem obejmują:

  • zarządzanie aktywami i pasywami,
  • alokacja kapitału,
  • wyliczanie i przegląd wyceny kapitału ekonomicznego,
  • testy stresu i analiza scenariuszowa,
  • efektywne wdrożenie funkcji zarządzania ryzykiem (m.in. polityki ryzyka, komitety),
  • definiowanie i analizy apetytu na ryzyko.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)