close
Share with your friends

Świadczenia pracownicze

Świadczenia pracownicze

Wiele firm stoi przed wyzwaniem oszacowania rezerw na świadczenia pracownicze

Wiele firm stoi przed wyzwaniem oszacowania rezerw na świadczenia pracownicze

Wiele firm stoi przed wyzwaniem oszacowania rezerw na świadczenia pracownicze. Zgodnie z PSR, MSR i US GAAP oszacowanie tego typu rezerw wymaga zastosowania metod aktuarialnych.

Pomagamy naszym klientom spełnić wymogi sprawozdawczości w tym obszarze.

Nasze usługi w obszarze świadczeń pracowniczych obejmują:

  • sporządzanie oraz przegląd wyceny rezerw na świadczenia pracownicze zgodnie z MSR 19 i FAS 87, 
  • doradztwo w zakresie planów emerytalnych.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)