close
Share with your friends

Sprawozdawczość finansowa

Sprawozdawczość finansowa

Usługi w celu zapewnienia, że dane finansowe raportowane przez naszych klientów są sporządzone zgodnie z najlepszymi światowymi praktykami

Usługi w celu zapewnienia, że dane finansowe raportowane przez naszych klientów (...)

Usługi w tym obszarze mają na celu zapewnienie, że dane finansowe raportowane przez naszych klientów są sporządzone zgodnie z najlepszymi światowymi praktykami aktuarialnymi w tym obszarze oraz odpowiednimi standardami sprawozdawczości finansowej.

Nasze usługi związane z sprawozdawczością finansową obejmują następujące obszary:

  • wycena i przegląd wyceny rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i odroczonych kosztów akwizycji (zgodnie z następującymi standardami: PSR, MSSF, US GAAP),
  • klasyfikacja produktów (zgodnie z następującymi standardami: MSSF, US GAAP),
  • przygotowywanie niezależnych opinii aktuariusza o wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)