close
Share with your friends

Solvency II

Solvency II

Wspieramy zakłady ubezpieczeń w wielu aspektach związanych z wdrożeniem Solvency II oraz optymalizacją działań w tym obszarze.

Wspieramy zakłady ubezpieczeń w wielu aspektach związanych z wdrożeniem Solvency II

Obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku zasady Solvency II są jedną z największych zmian regulacyjnych, z jakimi spotkały się kiedykolwiek zakłady ubezpieczeń. Wspieramy zakłady ubezpieczeń w wielu aspektach związanych z wdrożeniem Solvency II oraz optymalizacją działań w tym obszarze.

Nasze usługi w obszarze Solvency II obejmują:

  • implementacja wymagań związanych z Solvency II,
  • wycena i weryfikacja rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zgodnie z zasadami wypłacalności (BEL  & Risk Margin),
  • wycena i weryfikacja kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR)– modele wewnętrzne i formuła standardowa,
  • walidacja i przegląd walidacji modeli wewnętrznych,
  • optymalizacja wymogów kapitałowych, 
  • efektywne wdrożenie procesu oceny własnej ryzyka i wypłacalności (ORSA),
  • jakość danych – zarządzanie procesem i weryfikacja,
  • efektywne wdrożenie funkcji aktuarialnej i funkcji zarządzania ryzykiem.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)