close
Share with your friends

Badanie sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdań finansowych

Niezależne badanie sprawozdań finansowych przyczynia się do podniesienia poziomu zaufania inwestorów

Badanie sprawozdań finansowych przyczynia się do podniesienia poziomu zaufania inwestorów

Niezależne badanie sprawozdań finansowych przyczynia się do podniesienia poziomu zaufania inwestorów, a tym samym do efektywnego funkcjonowania rynków kapitałowych. Podejście KPMG do badania jest oparte na spójnej metodologii stworzonej w taki sposób, aby była zgodna zarówno z krajowymi standardami rewizji finansowej, jak i z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej (ISA).

Nasze podejście jest zbudowane na mocnej podstawie zasad związanych z uczciwością zawodową, niezależnością i etycznym postępowaniem, które muszą być przestrzegane przez wszystkich partnerów i innych pracowników KPMG. Podejście to jest wzmacniane przez zbiór ustalonych standardów nadzoru, przeglądów oraz konsultacji, a także technologie i narzędzia dające zespołom bezpośredni dostęp do wiedzy, m.in. do będących własnością KPMG technik komputerowego wspomagania badania (Audit Data & Analytics) oraz narzędzia wyszukiwania Accounting Research Online. Wszystko to ukierunkowane jest na pomaganie naszym zespołom w koncentracji uwagi na sprawach, które wpływają na opinie audytora oraz na podnoszenie efektywności i skuteczności procesu badania.

Wysoko wykwalifikowani i kompetentni pracownicy KPMG współpracują z kierownictwem i organami nadzoru spółek będących naszymi Klientami, z regulatorami i środowiskami naukowymi, aby rozumieć ciągle zmieniające się środowisko gospodarcze.

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)