close
Share with your friends

Audyt instytucji finansowych

Audyt instytucji finansowych

Jesteśmy jednym z największych i najbardziej wyspecjalizowanych działów audytu instytucji finansowych w Polsce.

Jesteśmy jednym z największych działów audytu instytucji finansowych w Polsce.

Usługi dla sektora finansowego

Jesteśmy jednym z największych i najbardziej wyspecjalizowanych działów audytu instytucji finansowych, posiadającym szerokie doświadczenie zarówno w przeprowadzaniu badań sprawozdań finansowych, jak również w świadczeniu innych usług poświadczających dla instytucji finansowych działających w Polsce.

Dział audytu instytucji finansowych KPMG w Polsce istnieje od 1998 r. i specjalizuje się w badaniu sprawozdań finansowych banków, zakładów ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich, spółek leasingowych, spółek asset management oraz innych instytucji finansowych.

Wyróżnia nas jeden z największych i najbardziej wyspecjalizowanych działów audytu instytucji finansowych, posiadający szerokie doświadczenie zarówno w przeprowadzaniu badań sprawozdań finansowych, jak również w świadczeniu innych usług poświadczających dla instytucji finansowych działających w Polsce.

Posiadamy również bogate doświadczenie w przeprowadzaniu badania grupowych pakietów sprawozdawczych sporządzonych zgodnie z MSSF, weryfikacji systemów kontroli wewnętrznej oraz sprawozdawczości finansowej zgodnie z wymogami standardów PCAOB w bankach.

Zespół, który zna specyfikę sektora finansowego 

Dział audytu instytucji finansowych tworzy ponad 100 profesjonalistów, posiadających dogłębną znajomość sektora finansowego, jak również bogate doświadczenie w świadczeniu usług badania i przeglądów finansowych, przeglądów due diligence oraz doradztwa księgowego w Polsce i za granicą. 

Kierownictwo i pracownicy działu posiadają szeroką wiedzę merytoryczną w dziedzinie rachunkowości i finansów, popartą kwalifikacjami biegłych rewidentów uzyskanymi w Polsce i w innych krajach, jak też doświadczeniem zdobytym podczas pracy na rzecz instytucji finansowych w kraju i za granicą.  

Nasze doświadczenie 

W codziennej pracy korzystamy z wiedzy i wsparcia naszych ekspertów w dziedzinie zarządzania ryzykiem finansowym, doradztwa gospodarczego i podatkowego, specjalizujących się w obsłudze instytucji finansowych. Oprócz zapewnienia wysokiej jakości usług audytowych, świadczymy fachową pomoc wielu instytucjom finansowym w przeprowadzeniu największych transakcji w Polsce w zakresie fuzji (włączając fuzje na poziomie operacyjnym i migrację danych), przejęć, zbycia i podziału. Posiadamy dogłębną wiedzę o najlepszych praktykach na rynku polskim, jak również wymogach i podejściu nadzoru finansowego.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)