Instytut Komitetów Audytu (ACI) | KPMG | PL
close
Share with your friends

Instytut Komitetów Audytu (ACI)

Instytut Komitetów Audytu (ACI)

Instytut Komitetów Audytu istnieje globalnie w KPMG od 15 lat

Instytut Komitetów Audytu istnieje globalnie w KPMG od 15 lat

Instytut Komitetów Audytu

Instytut Komitetów Audytu istnieje globalnie w KPMG od 15 lat a jego celem jest dostarczanie członkom Komitetów i Rad Nadzorczych w różnych krajach praktycznych wskazówek i spostrzeżeń, a także stwarzanie możliwości wymiany  poglądów ukierunkowanych na wzmacnianie nadzoru nad sprawozdawczością finansową i jakością badania sprawozdania finansowego oraz odnoszących się do zagadnień, które w dzisiejszym świecie stanowią największe wyzwania dla organów nadzorujących w spółkach. 

Gdyby chcieli Państwo uzyskać więcej informacji na temat działania Instytutu Komitetów Audytu KPMG, prosimy o kontakt z Moniką Bartoszewicz, Stacy Ligas, Zbigniewem Liberą lub z odpowiednim partnerem odpowiedzialnym za badanie sprawozdania finansowego.

Zapraszamy do odwiedzenia globalnej stronie internetowej Instytutu Komitetów Audytu KPMG.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij

Kontakt