close
Share with your friends

Usługi z zakresu przeciwdziałania korupcji

Usługi z zakresu przeciwdziałania korupcji

Niezależna ocena i doradztwo w zakresie rozwiązań antykorupcyjnych.

Niezależna ocena i doradztwo w zakresie rozwiązań antykorupcyjnych.

Zespół KPMG ds. zarządzania ryzykiem nadużyć wspiera swoich klientów w przeprowadzeniu niezależnej weryfikacji i ocenie mechanizmów kontrolnych i procedur wewnętrznych z zakresu przeciwdziałania korupcji.

 

Korzystając z wieloletniego doświadczenia, zapewniamy profesjonalną obsługę klientów również w ramach przeglądów związanych z regulacjami innych krajów, jak np. FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) czy UK Bribery Act.

 

Słabe mechanizmy kontroli wewnętrznej mogą powodować obniżenie standardów etycznych w organizacji, utratę zaufania klientów, a także zwiększać ryzyko przeprowadzenia kontroli i nałożenia wysokich kar ze strony regulatorów.

Dynamiczny rozwój krajowej i międzynarodowej siatki uregulowań w zakresie kontroli wewnętrznej przedsiębiorstw, potęguje potrzebę wdrożenia i utrzymywania efektywnego mechanizmu antykorupcyjnego.

Na poziomie operacyjnym organizacje zapewniać muszą wykonanie określonych zadań, takich jak: analiza i ocena ryzyka występowania zjawiska łapownictwa i korupcji, przegląd relacji z partnerami biznesowymi (tzw. third party due diligence), wprowadzenie szczegółowych procedur, zasad etycznych i kodeksów postępowania, a także ich skuteczne komunikowanie i egzekwowanie, w tym też zapewnienie odpowiedniego szkolenia pracowników.

 

Zespół KPMG ds. zarządzania ryzykiem nadużyć wspiera swoich klientów w dążeniu do osiągnięcia najwyższych standardów antykorupcyjnych poprzez:

  • Przegląd i ocenę środowiska kontroli wewnętrznej, a także ocenę ryzyka występowania korupcji
  • Analizę luk i porównanie obecnego stanu kontroli wewnętrznych z najlepszymi standardami w danym sektorze rynkowym
  • Przegląd i ocenę współpracy z podmiotami trzecimi
  • Weryfikację istniejących polityk i procedur antykorupcyjnych
  • Analizę występowania ryzyka korupcji w procesach fuzji i przejęć
  • Prowadzenie szkoleń dla pracowników i podmiotów trzecich
  • Wsparcie w zakresie specjalistycznych audytów regulacyjnych (FCPA i innych).

 

Realizując nasze zadania współpracujemy ściśle z kadrą managerską, zapewniając odpowiednie dopasowanie proponowanych rozwiązań do potrzeb organizacji.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)