close
Share with your friends

Usługi dochodzeniowe

Usługi dochodzeniowe

Analizy w zakresie m.in. domniemanych nadużyć, korupcji, nieprawidłowości finansowych i działania na szkodę spółki.

Usługi dochodzeniowe m.in. w zakresie domniemanych nadużyć, korupcji.

Analizy śledcze umożliwiają kompleksowe zbadanie przyczyn wystąpienia nadużyć i nieprawidłowości, określenie ich zakresu, wpływu na operacje przedsiębiorstwa, jak również zabezpieczenie niezbędnych dowodów na potrzeby dalszych postępowań dyscyplinarnych lub sądowych.

 

Zespół KPMG ds. zarządzania ryzykiem nadużyć posiada wieloletnie doświadczenie i specjalistyczną wiedzę w zakresie przeprowadzania analiz śledczych. Zapewniamy profesjonalne i efektywne wsparcie w dążeniu do ustalenia faktów i oceny sytuacji.

 

Jak możemy Państwu pomóc?

Specjalizujemy się w identyfikacji i analizie przypadków działań, transakcji lub zachowań budzących wątpliwości.

Dysponujemy umiejętnościami z zakresu informatyki śledczej, wykorzystujemy nowoczesne narzędzia do wstępnego wykrywania nieprawidłowości, np. K-Monitor®, a także zaawansowane techniki analizy danych, w tym analizy trendów, i odzyskiwania dowodów elektronicznych.

Zapewniamy wyspecjalizowaną obsługę w zakresie wywiadu gospodarczego, umożliwiając naszym klientom dostęp do nowoczesnych technik wizualizacji powiązań pomiędzy podmiotami oraz innych zaawansowanych technologicznie narzędzi służących agregowaniu i przejrzystej prezentacji publicznie dostępnych informacji, np. K-3PID.

Realizując nasze projekty dążymy do minimalizacji negatywnego oddziaływania zidentyfikowanych nieprawidłowości na operacje klienta oraz maksymalizacji prawdopodobieństwa odzyskania utraconych aktywów. Pomagamy w zabezpieczeniu i przygotowaniu materiału dowodowego do wykorzystania w dalszym działaniu, w tym postępowaniu sądowym lub arbitrażowym.

 

Przeprowadzamy różnego rodzaju analizy, w tym:

  • Analizy śledcze w stosunku do osób, do których nastąpiła utrata zaufania organizacji
  • Analizy śledcze w sprawach regulacyjnych, w szczególności w kontekście ustaw FCPA i UK Bribery Act; a także inne rodzaje procedur compliance, w tym ochrony dot. danych osobowych, praniu pieniędzy i zawieraniu nielegalnych porozumień cenowych
  • Wykrywanie nieprawidłowości w procesach zakupowych, np. w kontekście unikania wymogów Prawa Zamówień Publicznych
  • Analizy dużych projektów inwestycyjnych pod kątem gospodarności aktywami, potencjalnego konfliktu interesów z dostawcami czy manipulacji kosztami
  • Analizy zakupów usług doradczych i marketingowych
  • Analizy nadużyć dokonanych w sprawozdaniach finansowych.

 

Zapewniamy kompleksowe wsparcie

Wspieramy naszych klientów na wszystkich etapach postępowania, również w przypadku postępowań sądowych, występując w roli świadków lub ekspertów.

Oferujemy również pomoc w budowaniu lub weryfikacji i zmianie procedur i mechanizmów wewnętrznych służących zmitygowaniu ryzyka występowania nieprawidłowości i nadużyć.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)