close
Share with your friends

Usługi dochodzeniowe i zarządzanie ryzykiem nadużyć

Usługi dochodzeniowe i zarządzanie ryzykiem nadużyć

Usługi w zakresie przeciwdziałania i wykrywania nadużyć gospodarczych oraz doradztwo w sprawach regulacyjnych i spornych.

Usługi w zakresie przeciwdziałania i wykrywania nadużyć gospodarczych.

Zespół KPMG ds. zarządzania ryzykiem nadużyć należy do międzynarodowej sieci profesjonalistów wspierających naszych klientów w zakresie identyfikacji i oceny zagrożeń wynikających z nieprawidłowości i nadużyć, sytuacji spornych oraz niedostosowania do krajowych i międzynarodowych standardów i wymogów regulacyjnych.

 

Dynamicznie zmieniające się środowisko biznesowe, rozwój nowoczesnych technologii oraz znaczny wzrost poziomu uregulowania prawnego działalności czynią wiele organizacji wrażliwymi na niepożądane działania.

Świadczymy usługi na potrzeby podmiotów krajowych i międzynarodowych o bardzo zróżnicowanym profilu działalności. Współpracujemy z zespołami o podobnej specjalizacji w ramach sieci KPMG na całym świecie, zapewniając sobie dostęp do najnowszych metodyk i rozwiązań technologicznych, a także szybkie pozyskanie informacji i specjalistycznej wiedzy o lokalnych praktykach biznesowych lub regulacjach.

Nasz zespół, który tworzą specjaliści z zakresu rachunkowości, finansów, prawa oraz IT, udziela wszechstronnego wsparcia realizując zadania z zakresu profilaktyki, wykrywania i reagowania na przypadki nieprawidłowości i nadużyć, w szczególności oferując wsparcie w zakresie:

  • Usług dochodzeniowych
  • Usług z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i sankcji gospodarczych (AML/CFT)
  • Usług informatyki śledczej
  • Zarządzania ryzykiem nadużyć
  • Wywiadu gospodarczego
  • Tworzenia mechanizmów anonimowego raportowania - Whistleblowing
  • Doradztwa w sprawach spornych.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)