Wdrożenie kompleksowego podejścia do zarządzania ryzykiem

Wdrożenie kompleksowego podejścia

Od strategii i kultury zarządzania ryzykiem do kluczowych informacji odnośnie zidentyfikowanego ryzyka.

Od strategii i kultury do kluczowych informacji odnośnie zidentyfikowanego ryzyka.

Podejmowanie decyzji, które będą wpływały na osiąganie celów, a tym samym pozwolą organizacjom osiągnąć spodziewany zwrot z zaangażowanego kapitału unikając nadmiernego ryzyka od zawsze było częścią odpowiedzialności zarządów. Zintegrowany System Zarządzania Ryzkiem Korporacyjnym (Enterprise Risk Management System – ERM) jest narzędziem, które to zadanie pozwala realizować zdecydowanie sprawniej, pozwalając proaktywnie zarządzać ryzykiem.

W trakcie wielu lat świadczenia usług związanych z zarządzaniem ryzykiem przedsiębiorstw, KPMG wypracowało i z powodzeniem stosuje metodykę Enterprise Risk Management. Metodyka ta jest odpowiedzią na potrzeby organizacji działających w zmiennym otoczeniu wymagających opracowania elastycznego, efektywnego i skutecznego procesu zarządzania wszystkimi istotnymi ryzykami.

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)