Wdrożenie wymogów Regulacji EMIR | KPMG | PL
close
Share with your friends

Wdrożenie wymogów Regulacji EMIR

Wdrożenie wymogów Regulacji EMIR

Wdrożenie wymogów Regulacji European Market Infrastructure Regulation.

Wdrożenie wymogów Regulacji European Market Infrastructure Regulation.

Najważniejsze wymogi Regulacji EMIR (European Market Infrastructure Regulation) obejmują obowiązek centralnego rozliczania transakcji pochodnych OTC (główny wpływ na funkcjonowanie rynku instrumentów pochodnych), szczegółowe zasady zarządzania ryzykiem dla bilateralnych transakcji pochodnych OTC, wymóg raportowania wszystkich transakcji pochodnych (OTC i giełdowych) do repozytoriów oraz wymogi organizacyjne dla CCP i uczestników rozliczających.

Regulacja EMIR wymusiła znaczące zmiany w istniejącej infrastrukturze oraz dotychczasowych zasadach funkcjonowania rynku instrumentów pochodnych.

 

Do najważniejszych obowiązków wynikających z Regulacji EMIR, które muszą zostać uwzględnione przez uczestników tego rynku w procesie wdrożeniowym, należą:

  • centralne rozliczanie transakcji pochodnych OTC,
  • raportowanie transakcji pochodnych do repozytorium transakcji,
  • terminowa wymiana zabezpieczeń,
  • pozostałe wymogi dla bilateralnych transakcji pochodnych OTC (terminowe potwierdzanie transakcji pochodnych, uzgadnianie portfeli transakcji pochodnych, zasady rozstrzygania sporów, kompresja portfeli, wymogi w zakresie wyceny transakcji),
  • wymogi dla izb rozliczeniowych związane z autoryzacją jako CCP (w szczególności w zakresie systemu zarządzania ryzykiem, stosowanych modeli i ich walidacji oraz przeprowadzania stress testów).

 

Wsparcie KPMG

KPMG oferuje uczestnikom rynku instrumentów pochodnych (bankom, zakładom ubezpieczeń, zarządzającym funduszami inwestycyjnymi, domom maklerskim oraz przedsiębiorstwom zawierającym transakcje pochodne) kompleksowe wsparcie w dostosowaniu do wymogów Regulacji EMIR obejmujące m.in. wsparcie w wyborze modelu wdrożenia dostępu do infrastruktury clearingowej, kompleksowe wsparcie we wdrożeniu wymagań w zakresie terminowej wymiany zabezpieczeń, przegląd dokumentacji zewnętrznej oraz procedur wewnętrznych pod kątem zgodności z wymogami dla bilateralnych transakcji pochodnych OTC, przegląd poprawności raportowania transakcji do repozytorium, przeprowadzenie szczegółowej analizy luki i oceny zastosowania (w tym dla izb rozliczeniowych), przegląd pod kątem biznesowym kompletu dokumentacji, który reguluje relacje z clearing brokerami, wsparcie w zarządzaniu projektem, wsparcie we wdrożeniu obejmujące m.in. dostosowanie istniejących procesów, dokumentacji, opracowanie zmian w architekturze oraz wymagań biznesowych dla zmian w rozwiązaniach IT, wsparcie w uruchomieniu usługi clearingu klientowskiego (m.in. model i zakres funkcjonalności usługi, wymagania biznesowe, dostosowanie procesów i dokumentacji), wsparcie dla izb rozliczeniowych obejmujące m.in. identyfikację i wsparcie w zamknięciu luk, dostosowanie systemu zarzadzania ryzykiem oraz modeli stosowanych przez izbę, walidację modeli oraz wsparcie w przygotowaniu wniosku o autoryzację.

 

Dlaczego KPMG?

  • Multidyscyplinarny zespół konsultantów z bogatym doświadczeniem praktycznym we wdrażaniu wymogów Regulacji EMIR.
  • Wykorzystanie najlepszych praktyk rynkowych w zakresie wdrażania wymogów Regulacji EMIR.
  • Podejście i zakres prac dostosowany do potrzeb i oczekiwań każdego Klienta.

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij

Kontakt