close
Share with your friends

Wdrożenie wymogów pakietu MiFID II / MiFIR

Wdrożenie wymogów pakietu MiFID II / MiFIR

Pakiet MiFID II / MiFIR (Markets in Financial Instruments Directive / Regulation) nakłada na podmioty rynku finansowego wiele nowych obowiązków.

Pakiet MiFID II / MiFIR nakłada na podmioty rynku finansowego wiele nowych obowiązków.

Pakiet MiFID II / MiFIR (Markets in Financial Instruments Directive / Regulation) nakłada na podmioty rynku finansowego nowe obowiązki w zakresie m.in. ochrony inwestora, przejrzystości rynkowej oraz ładu korporacyjnego, wymusza zmiany w infrastrukturze rynkowej, a także przewiduje szereg nowych uprawnień dla nadzorców. Ze względu na szeroki zakres przedmiotowy, wpływ na obecne modele biznesowe oraz konieczność zaangażowania wielu jednostek, wdrożenie i dostosowanie się do wymogów pakietu MiFID II / MiFIR będzie procesem złożonym i czasochłonnym, wymagającym odpowiedniego zaplanowania prac oraz efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów.

Pakiet MiFID II / MiFIR (Markets in Financial Instruments Directive / Regulation) nakłada na podmioty rynku finansowego nowe obowiązki w zakresie m.in. ochrony inwestora (np. nowe wymagania product governance, zaostrzenie wymogów w zakresie zachęt, objęcie produktów strukturyzowanych wymogami MiFID II, dostosowanie zasad komunikacji z klientem oraz zwiększenie obowiązków informacyjnych, w tym w zakresie kosztów), przejrzystości rynkowej (np. zwiększenie zakresu raportowania transakcji, rozszerzenie reżimu systematic internaliser) oraz ładu korporacyjnego, wymusza zmiany w infrastrukturze rynkowej (np. nowe systemy obrotu, obowiązek obrotu), a także przewiduje szereg nowych uprawnień dla nadzorców (m.in. w zakresie interwencji produktowych).

Ze względu na szeroki zakres przedmiotowy nowych regulacji (w tym ich złożoność oraz obszerność), wpływ na obecne modele biznesowe oraz konieczność zaangażowania i koordynacji wielu obszarów i jednostek, wdrożenie i dostosowanie się do wymogów pakietu MiFID II / MiFIR będzie procesem złożonym i czasochłonnym, wymagającym odpowiedniego zaplanowania prac oraz efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów.

 

Wsparcie KPMG

KPMG oferuje kompleksowe wsparcie uczestników rynku finansowego w dostosowaniu do wymogów pakietu MiFID II / MiFIR obejmujące m.in. przeprowadzenie analizy luki oraz oceny wpływu na działalność biznesową, identyfikację opcji strategicznych, warsztaty i szkolenia, przygotowanie mapy drogowej dla projektu dostosowania do nowych wymogów, zapewnienie wsparcia w zarządzaniu projektem oraz wsparcia we wdrożeniu obejmującego m.in. dostosowanie istniejących procesów, dokumentacji oraz opracowanie wymagań biznesowych dla zmian w rozwiązaniach IT.

 

Dlaczego KPMG?

  • Zespół konsultantów z doświadczeniem w realizacji projektów dostosowujących uczestników rynku finansowego do nowych wymogów, w tym wymogów pakietu MiFID II / MiFIR oraz MiFID.
  • Wykorzystanie najlepszych praktyk rynkowych w zakresie wdrażania pakietu MiFID II / MiFIR z pozostałych krajów Unii Europejskiej.
  • Podejście i zakres prac dostosowany do potrzeb i oczekiwań każdego Klienta.

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)