close
Share with your friends

Plany naprawy banku zgodnie z Dyrektywą BRRD

Plany naprawy banku zgodnie z Dyrektywą BRRD

Wsparcie w zakresie opracowania planów naprawy banków zgodnie z wymogami Dyrektywy BRR.

Wsparcie w zakresie opracowania planów naprawy banków zgodnie z wymogami Dyrektywy BRR.

Wymogi Dyrektywy BRR (Bank Recovery and Resolution Directive) m.in. nakładają na banki obowiązek opracowania i wdrożenia planu naprawy banku, obejmującego swym zakresem wszystkie istotne obszary jego działalności. Opracowanie i wdrożenie planu naprawy jest procesem złożonym oraz czasochłonnym.

Proces opracowywania planu naprawy banku wymaga koordynacji wielu obszarów i jednostek banku.

 

Do najważniejszych elementów procesu opracowywania planu naprawy należą:

  • określenie funkcji krytycznych i kluczowych linii biznesowych,
  • opracowanie analizy strategicznej obejmującej opis powiązań wewnętrznych i zewnętrznych banku,
  • opracowanie kompleksowych i dotkliwych scenariuszy testów warunków skrajnych,
  • opracowanie zestawu wskaźników planu naprawy i kalibracja ich wartości progowych,
  • opracowanie listy preferowanych opcji naprawy oraz ocena ich wpływu, efektywności, ram czasowych na bank i otoczenie z wykorzystaniem testów warunków skrajnych,
  • opracowanie strategii komunikacji,
  • właściwe powiązanie zarządzania planem naprawy ze strukturą zarządzania instytucją.

 

Wsparcie KPMG

KPMG oferuje kompleksowe wsparcie procesu opracowywania planu naprawy, obejmujące wszystkie jego elementy, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia merytorycznego przy opracowywaniu metodologii określania funkcji krytycznych i kluczowych procesów, prowadzeniu testów warunków skrajnych, kalibrowaniu wskaźników planu naprawy, określaniu i weryfikacji opcji naprawy.

 

Dlaczego KPMG?

  • Multidyscyplinarny zespół konsultantów z doświadczeniem w prowadzeniu testów warunków skrajnych oraz opracowywaniu opcji naprawy.
  • Wykorzystanie najlepszych praktyk rynkowych w zakresie planów naprawy i restrukturyzacji z pozostałych krajów Unii Europejskiej.
  • Dostosowanie podejście i zakresu prac do potrzeb każdego Klienta.

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)