close
Share with your friends

Doradztwo w zakresie zmiennych składników wynagrodzeń dla instytucji finansowych

Zmienne składniki wynagrodzeń

Wsparcie w zakresie opracowania rozwiązań dotyczących zmiennych składników wynagrodzeń w bankach, firmach inwestycyjnych i ubezpieczeniowych.

Wsparcie w zakresie opracowania rozwiązań dotyczących zmiennych składników wynagrodzeń.

Przepisy Unii Europejskiej wymagają, aby zmienne składniki wynagrodzeń osób mających wpływ na profil ryzyka instytucji finansowych, w szczególności banków, firm inwestycyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych, spełniały określone warunki, obejmujące m.in. odraczanie wypłat i korygowanie ich o ryzyko oraz wykorzystanie do ich wypłaty instrumentów finansowych w celu powiązania rzeczywistej kwoty wypłaty z sytuacją finansową instytucji. Przepisy wynikają z dyrektyw CRD IV, Solvency II, UCITS, AIFMD oraz ich polskiej transpozycji.

Wsparcie KPMG

KPMG oferuje wsparcie instytucjom finansowym objętym wymogami dotyczącymi zmiennych składników wynagrodzeń wsparcie w opracowaniu systemów premiowych zgodnych z wymogami prawa.

 

Nasze usługi obejmują przede wszystkim:

  • wsparcie w opracowaniu polityki identyfikacji osób mających wpływ na profil ryzyka instytucji,
  • wsparcie w opracowywaniu podejścia do odraczania zmiennych składników wynagrodzeń,
  • opracowanie metodologii korygowania wypłat zmiennych składników wynagrodzeń o ryzyko,
  • opracowywanie instrumentów służących do wypłaty zmiennych składników wynagrodzeń dla instytucji niekwotowanych,
  • wsparcie w określeniu podejścia księgowego do zmiennych składników wynagrodzeń zgodnie z MSSF 2.

 

Dlaczego KPMG?

  • Wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu systemów zmiennych składników wynagrodzeń dla banków.
  • Opracowana własna konstrukcja instrumentu finansowego służącego do wypłaty zmiennych składników wynagrodzeń SCANAV.
  • Dostosowanie podejście i zakresu prac do potrzeb Klienta.

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)